Αποτελέσματα κλήρωσης 16ης Δεκεμβρίου – Νέα κλήρωση για 4 εναπομείναντα ΚΙΤ αυτοκινήτου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, στα γραφεία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, που βρίσκονται στην Αγ. Παρασκευή, οδός Γραβιάς 6, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείτο από τους κ.κ. Ηλιάνα Λαζανά, Ανώτερη Αντιπροέδρο Διοίκησης του Pierce , κ. Ελένη Δήμου, κ. Φώτη Κατσοχρήστο, καθηγητές του PIERCE, παρουσία και της δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρονίκης Φ. Λακαρδή, παρουσιάστηκαν και εξετάσθηκαν οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από τα δημόσια σχολεία για συμμετοχή στο διαγωνισμό RACECAR CHALLENGE.

Διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των αιτήσεων, οι 3 μόνον από αυτές πληρούσαν τις προϋποθέσεις της από 15 Νοεμβρίου πρόσκλησης και είχαν υποβληθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα. Η μια από τις αιτήσεις αποκλείστηκε εξ αρχής, καθ’ ό μέτρο είχε υποβληθεί από ιδιωτικό σχολείο, δεδομένου ότι μόνο δημόσια σχολεία μπορούσαν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, σύμφωνα με την πρόσκληση. Οι υπόλοιπες αιτήσεις δεν είχαν υποβληθεί δεόντως μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, δηλ. την 15η Δεκεμβρίου 2021 (10:00 μ.μ.) .

Κατόπιν αυτού, η αρμόδια για τη διενέργεια της κλήρωσης Επιτροπή προέβη στην απονομή των 3 από τα 7 συνολικά πακέτων ρομποτικής στα 3 σχολεία, που εμπροθέσμως και προσηκόντως είχαν υποβάλει την αίτηση τους. Τα σχολεία αυτά είναι κατά χρονική σειρά υποβολής της αίτησής τους τα ακόλουθα:

α) 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021-12-03 13:24:03

β) 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 2021-12-14 19:33:12

γ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-12-15 14:53:54

Επιπλέον, και σε συνεννόηση με τη ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ,  προκειμένου να διατεθούν και τα υπόλοιπα 4 πακέτα  ρομποτικής και να δοθεί η δυνατότητα για ευρύτερη συμμετοχή δημοσίων σχολείων στην κλήρωση, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 μ.μ. Νέα τελική ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται η 20η Ιανουαρίου, 2022.