ΔΕΙΤΕ

OFFICE OF DEVELOPMENT & ALUMNI RELATIONS

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 153 42 Αθήνα
Tel: +30 210 6009800-9, ext: 1308, 1037, 1379
Fax: +30 210 600 1870
E-mail: [email protected]

Maria Laina
Executive Director of Development
& Alumni Relations
Tel: +30 210 600 9800
Ext. 1035
LinkedIn: Maria Laina
Μαρία Λαϊνά
Executive Director of Development & Alumni Relations  
Tel: +30 210 600 9800, ext. 1035
Ε-mail: [email protected]
LinkedIn: Maria Laina
Μαίρη Τριανταφύλλου
Executive Director of Development
Tel: +30 210 600 9800, ext. 1239
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Mary-Irene Triantafillou

Χριστίνα Χάντζου
Manager, Office of Development & Alumni Relations
Tel: +30 210 600 9800, ext. 1308
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Christina Chantzou

Εύα Κατσιμάρδου
Coordinator, Office of Development & Alumni Relations
Tel: +30 210 600 9800, ext. 1037
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Eva Katsimardou

Ηλίας Χρυσοσπάθης
Assistant Coordinator, Office of Development & Alumni Relations
Tel: +30 210 600 9800, ext. 1379
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Elias Chrisospathes