ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

*Την ημέρα της εκδήλωσης, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα συμμετάσχουν μόνο οι μαθητές της τάξης αναφοράς της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Ανάμεσα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθητές/τριές μας θα περάσουν και από το Εργαστήρι Μαγειρικής, όπου με τη βοήθεια της Chef του Σχολείου και των συμμαθητών τους θα ετοιμάσουν κέρασμα, το οποίο και θα καταναλώσουν.
*Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, και την ομαλή οργάνωση και λειτουργία των Open Days, διατηρούνται απολύτως εμπιστευτικά και θα διαγραφούν με το πέρας των εκδηλώσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ