Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,
Στις ομαδικές συναντήσεις γονέων που υλοποιούνται στο East Campus και είστε ευπρόσδεκτοι, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονα Online η σύνδεσή σας.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας, αν θα είστε παρόντες/παρούσες στη συνάντηση ή θα συμμετέχετε διαδικτυακά.

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω :