Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για τον διαγωνισμό  καθηγητή του Pierce στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]