Εγγραφές

Οι εγγραφές στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Racecar Challenge θα ολοκληρωθούν στις 16 Ιανουαρίου 2022. Επτά από τις ομάδες δημόσιων σχολείων που θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021 θα λάβουν δωρεάν – βάσει κληρώσεως – τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή ενός ρομποτικού οχήματος.

Please read the information about processing of personal data here.
I hereby provide my consent for the processing of my child’s photos/videos by the Organizations in the context of the Panhellenic Robotics Competition Racecar Challenge and in the manner(s) indicated below: