Posted on

Αποτελέσματα 7ου Διαγωνισμού “Σκιτσοφρένεια@Pierce 2021”

Το Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διοργάνωσε τον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2021“. Θέμα του φετινού Διαγωνισμού ήταν “Ο Χρόνος“.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Σκίτσο Γυμνασίου:

 • 1ο Βραβείο: Ελένη Ναυπλιώτη, Γ’ Γυμνασίου, 2ο Γυμνάσιο Πεύκης
 • 2ο Βραβείο: Εβελίνα Βουρκουτιώτη, Γ’ Γυμνασίου, Γυμνάσιο Φυλής
 • Τιμητική Διάκριση: Λυδία Κούτσουπα, Β’ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Κόμικς Γυμνασίου:

 • 1ο Βραβείο: Δημήτριος Ραφαήλ Μαρσιτόπουλος, Γ’ Γυμνασίου, 2ο Γυμνάσιο Λάρισας
 • 2ο Βραβείο: Ελένη Παρασκευή Μέξη, Γ’ Γυμνασίου, Εκπαιδευτήρια Δούκα
 • 2ο Βραβείο: Δημήτρης Μωραΐτης, Α’ Γυμνασίου, Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
 • Τιμητική Διάκριση: Ελένη Τσούρου, Α’ Γυμνασίου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου

Σκίτσο Λυκείου:

 • 1ο Βραβείο: Ολυμπία Γεωργιάδου, Γ’ Λυκείου, Σ.Κ.Α.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 • 2ο Βραβείο: Παύλος Αγγελιδάκης, Γ’ Λυκείου, Σ.Κ.Α.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 • 2ο Βραβείο: Ευαγγελία Ζευγίτη, Α’ Λυκείου, ΓΕΛ Νέας Φιγαλίας
 • 2ο Βραβείο: Βασιλική Ντουκούζη, Β’ Λυκείου, 1ο ΓΕΛ Φαρσάλων

Κόμικς Λυκείου:

 • 1ο Βραβείο: Βαρβάρα Μαρκίδου, Α’ Λυκείου, 1ο ΓΕΛ Κιλκίς
 • 2ο Βραβείο: Γεώργιος Μάξιμος Παρασκευόπουλος, Β’ Λυκείου, ΓΕΛ Μουδανιών
 • 2ο Βραβείο: Νικόλας Καλαϊτζάκης, Α’ Λυκείου, Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Δείτε εδώ την έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠΑΙΘ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 1. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού με διαστάσεις 21 X 29,7εκ. (A4), ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.
 2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο, αδημοσίευτο έργο. Τα κόμικς μπορούν να αποτελούνται από 4, το πολύ, σελίδες. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής:

 1. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.
 4. Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 5. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.
 6. Τα πρωτότυπα έργα θα παραμείνουν στο αρχείο του ΓΕ.Λ. του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για ένα έτος, ώστε να τα παραλάβουν οι διαγωνιζόμενοι, αν επιθυμούν. Μετά την παρέλευση ενός έτους, οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη για τη φύλαξη των έργων.
 7. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 “Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων”, τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Διαδικασία αποστολής των έργων:

 1. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας με το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην πίσω όψη του έργου.
 2. Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους στον Διευθυντή/τρια του σχολείου τους, ο οποίος τα αποστέλλει ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γραμματεία Λυκείου
Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής
με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ”

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αναρτηθεί το έργο τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου, θα πρέπει να το αποστείλουν και σε ψηφιακή μορφή jpg (όχι pdf ), η οποία θα αποδίδει με καθαρότητα και ευκρίνεια το έργο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skitsofrenia@acg.edu. Παρακαλούμε το όνομα του αρχείου να περιέχει το όνομα του διαγωνιζόμενου και το σχολείο του (π.χ. petros_georgiou_3lyk_athinon.jpg)

Αξιολόγηση και προβολή των έργων:

 1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, ηλεκτρονικά, με αποστολή συνδέσμου από την Οργανωτική Επιτροπή στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
 2. Για κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόμικς) θα απονεμηθούν τρία Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις για το Γυμνάσιο και αντίστοιχα για το Λύκειο. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής. Τα Βραβεία, οι Τιμητικές Διακρίσεις και οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών.
 3. Όλα τα έργα θα εκτεθούν στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος από την Τετάρτη 7 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2021. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος του Διαγωνισμού είναι κ. Ιωάννης Κοσμάς, skitsofrenia@acg.edu, τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1169 – 1170.