ΔΕΙΤΕ

PIERCE: Eυκαιρίες Εγγραφής για 2013-14

July 25, 2013

PIERCE: Eυκαιρίες Εγγραφής για 2013-14

Το PIERCE, ένα σχολείο συνώνυμο της ποιοτικής εκπαίδευσης επί 138 χρόνια, παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής νέων μαθητών για την πλήρωση μικρού αριθμού κενών θέσεων στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επιλογής Νέων Μαθητών του PIERCE (Τηλ. 210 600 9800 εσωτ. 1161, e-mail: [email protected]) καθώς και να ενημερώσετε φίλους ή συγγενείς σας οι οποίοι τυχόν ενδιαφέρονται.

Σημειώνεται ότι υπάρχει επίσης η δυνατότητα για οικονομική βοήθεια, βάσει του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (PIERCE-DEREE-ALBA) για το σχολικό έτος 2013-14.

Τα δίδακτρα του PIERCE για το σχολικό έτος 2013-14 ανέρχονται σε €8149 για την Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και σε €7644 για την Α’, €7016 για τη Β’ και €6512 για τη Γ’ Λυκείου αντίστοιχα.

Γραφείο Επιλογής Νέων Μαθητών PIERCE: (210) 600 9800, εσωτ. 1161, e-mail: [email protected]