Posted on

Πέντε υποτροφίες για το θερινό πρόγραμμα του 2018, στην Phillips Exeter Academy

Η Διοίκηση και οι καθηγητές του Pierce, νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς προετοιμάζουμε και υποστηρίζουμε τους μαθητές του σχολείου μας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και την εξεύρεση των ιδιαίτερων ταλέντων τους, τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα όσο και στην ευρύτερη προσωπική τους καλλιέργεια.

Σε αυτό το πνεύμα εντάσσεται και η επιλογή των πέντε μαθητών που θα φοιτήσουν, όπως και κάθε χρόνο, στο Phillips Exeter Academy (PEA) Summer School Program, στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών, με πλήρη υποτροφία, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά του μέλους του Συμβουλίου των Επιτροπών του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, κ. Σπύρου Μπούα. Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα εγγραφής στα μαθήματα και τις εκδηλώσεις του προγράμματος, τη διαμονή, τα αεροπορικά εισιτήρια και τα βιβλία.

Οι μαθητές που επελέγησαν να φοιτήσουν στο Phillips Exeter Academy (PEA) Summer School Program, το καλοκαίρι του 2018, είναι:  Μαρία Ευαγγελία Παυλίδου (IB1), Αναστασία Αρσένη (IB1), Γεωργία Κιουράνη (Β Λυκείου), Ανδρέας Ανδριόπουλος (Α Λυκείου) και Αικατερίνη Μπακέλλα (Α Λυκείου).

Το Phillips Exeter Academy (PEA) Summer School Program γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια λειτουργίας του και η φοίτηση για τους συμμετέχοντες διήρκεσε από την 1η Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2018. Οι μαθητές της Α΄, της Β΄Λυκείου και του ΙΒ1 ενημερώθηκαν για το πλαίσιο και τα στάδια της επιλογής. Γνώρισαν την εμπειρία της φοίτησης στο PEA Summer School, μέσα από την οπτική των μαθητών του Pierce που έχουν ήδη λάβει μέρος. Στη συνέχεια, οι μαθητές που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τις πέντε υποτροφίες υπέβαλαν:

 • Personal Statement
 • Student Profile Form (στη σελίδα της κ. Πετροπούλου στο Blackboard)

Ακολούθησε αξιολόγηση των παραπάνω και επιλογή των υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής. Η Επιτροπή αξιολόγησε τον κάθε υποψήφιο σε τομείς όπως η ωριμότητα, η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα, το ενδιαφέρον και η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και επέλεξε τους μαθητές που προτάθηκαν στο Phillips Exeter Academy, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Ευχέρεια στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ακαδημαϊκή δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του προγράμματος
 • Συμπεριφορά και διαγωγή στο σχολείο
 • Συμμετοχή και διακρίσεις σε ποικίλες σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες
 • Ανάληψη ρόλων και θέσεων ευθύνης
 • Δυνατότητα να αποκομίσουν χρήσιμες εμπειρίες για το μέλλον τους
 • Προετοιμασία για την επιλογή των μαθημάτων του προγράμματος
 • Ευχέρεια προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα και δεδομένα
 • Δυνατότητα ανταπόκρισης και συμμετοχής σε απαιτητικές δράσεις
 • Οικονομικά στοιχεία (με βάση τυχόν οικονομική βοήθεια που λαμβάνει η οικογένεια)

Με τη λήξη της διαδικασίας, όλοι οι υποψήφιοι έλαβαν γνώση των επιδόσεών τους, καθώς και των σημείων που επιδέχονται βελτίωση. Η διαδικασία προσέφερε πολλαπλά οφέλη και ανέπτυξε δεξιότητες πολύτιμες στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων:

 • Εργασία εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
 • Υπευθυνότητα στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Σύνταξη του πρώτου τους Personal Statement, με καθοδήγηση
 • Προετοιμασία για συνέντευξη
 • Πρόσκληση σε συνέντευξη ενώπιον μικτής Επιτροπής, μελών της Διοίκησης και Εκπαιδευτικών

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή ενημέρωσε τον δωρητή και έστειλε τα ονόματα των επιλεγμένων μαθητών στο PEA Summer School Program, για έγκριση. Επισημαίνουμε ότι η επιλογή των μαθητών από το Pierce για τη φοίτηση τους με υποτροφία στο PEA Summer School Program δεν εγγυάται τη συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα, καθώς η τελική απόφαση για την αποδοχή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των στελεχών του PEA Summer School Program. Οι 5 μαθητές που προτάθηκαν από την Επιτροπή εγκρίθηκαν και από το PEA Summer School Program.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαίρη Πετροπούλου, τηλεφωνικά στο 210 6009 800, εσωτ. 1138, email: [email protected] και στο σύνδεσμο http://www.exeter.edu/exeter-summer