ΔΕΙΤΕ

PIERCE - Θεμέλιο για το Μέλλον

April 22, 2013

spot

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος - PIERCE δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων. Πληροφορίες - υποβολή αιτήσεων ΕΔΩ και στα τηλέφωνα 210.600.98.00, εσωτ. 1136 και 1161.


Δίδακτρα, Υποτροφίες και Οικονομική Ενίσχυση

Τα δίδακτρα του PIERCE για το σχολικό έτος 2013-14 ανέρχονται σε 8149 για την Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και σε 7644 για την Α’, 7016 για τη Β’ και 6512 για τη Γ’ Λυκείου αντίστοιχα.

Το PIERCE, το οποίο είναι μη-κερδοσκοπικός οργανισμός,δέχεται αιτήσεις για υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε μαθητές οι οποίοι αριστεύουν ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το σχολικό έτος 2012-13 το 83% των αιτήσεων αυτών ικανοποιήθηκε.

PIERCE - The American College of Greece, Τηλ. (210) 600 9870 | e-mail: [email protected]