Posted on

Πιστοποίηση MSA: 1ο σχολείο στην Ελλάδα το Pierce, με εθνικό πρόγραμμα σπουδών και Αμερικανική Πιστοποίηση!

Ένας χρόνος και 4 μήνες!

Η Διοίκηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, ότι οριστικοποιήθηκε από τον MSA η απόφαση για την πιστοποίηση του Pierce, μία εξαιρετική επιβεβαίωση εκπαιδευτικής ποιότητας, υπηρεσιών και πρωτοπορίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος!

Το Pierce αποτελεί, πλέον, μέλος μιας μεγάλης εκπαιδευτικής κοινότητας 2.700 σχολείων στις ΗΠΑ και σε πάνω από 110 χώρες του κόσμου και θα μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές προόδου για τους μαθητές και ακαδημαϊκής εξέλιξης για τους καθηγητές. Συμμετέχοντας σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο σχολείων πιστοποιημένων από τον MSA (Middle States Association – Commissions on Elementary and Secondary Schools, MSA-CESS), το Pierce θα συνεχίσει να εκπαιδεύει με ενθουσιασμό τους μελλοντικούς ηγέτες, τους ενεργούς πολίτες που εκπληρώνουν την αποστολή τους, δηλ. να εργαστούν για το καλό των συνανθρώπων τους, της χώρας τους και ολόκληρου του κόσμου.

Η έγκριση ολοκληρώθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, μετά την πολύπλευρη και αναλυτική αξιολόγηση, καθώς και την τριήμερη, διαδικτυακή επίσκεψη της ομάδας αξιολόγησης του MSA τον Φεβρουάριο, που ενέκρινε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Σχολείου, τα ακαδημαϊκά αλλά και τα εξωσχολικά προγράμματα, τη στρατηγική ανάπτυξης και το Σχέδιο Δράσης για τα επόμενα 7 χρόνια.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία (που συνήθως απαιτεί 2 έως 6 χρόνια) ξεκίνησε για το Pierce το 2020 – με την υποβολή της αίτησης – και ολοκληρώθηκε σε διάστημα ενός χρόνου και 4 μηνών (!), με τη θετική εισήγηση της Επιτροπής, τον Φεβρουάριο του 2022, αναδεικνύοντας το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του Κολλεγίου και την άριστη συνεργασία Διοίκησης, Καθηγητών, Γονέων και Μαθητών, καθιστώντας το Pierce το 1ο Σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί εθνικό πρόγραμμα σπουδών και, παράλληλα, θα διαθέτει Αμερικανική Πιστοποίηση!

Ο MSA αξιολόγησε:

 • την επίτευξη της Αποστολής του Pierce,
 • το ρόλο της ηγετικής ομάδας,
 • την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα,
 • τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής,
 • τις εγκαταστάσεις,
 • τους τρόπους προστασίας της υγείας των μελών της κοινότητας,
 • τα συστήματα πληροφορικής,
 • το παιδαγωγικό και ακαδημαϊκό έργο,
 • τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους μαθητές για την καλλιέργεια μη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων,
 • την υποστήριξη της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
 • τις ευκαιρίες για διάκριση των μαθητών, με τη συμμετοχή τους σε διεθνή προγράμματα

Με την Πιστοποίηση, Καθηγητές και Μαθητές θα:

 • διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες,
 • αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς δραστηριότητες, συνέδρια και προγράμματα,
 • τονώσουν τις σχέσεις και τις επαφές τους με δίκτυα σχολείων του εξωτερικού, από τα οποία θα υιοθετήσουν καλές πρακτικές.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, θα αποκτήσουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και διαρκούς επιμόρφωσης, με τελικό στόχο την καλύτερη προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων του Σχολείου στη διεθνή πραγματικότητα, την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επιτυχημένη πορεία του Κολλεγίου στο μέλλον.

Στο επόμενο διάστημα, έχει επίσης, δρομολογηθεί η ένταξη του Pierce σε δύο ακόμη διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την NESA (Near East and Southeast Asia Council of Overseas Schools) και την NAIS (National Association of Independent Schools).

Ευχαριστούμε τους Εκπαιδευτικούς, το Διοικητικό Προσωπικό, τους Γονείς και τους μαθητές μας για τη συνεισφορά τους σε αυτή την εξαιρετική επιτυχία, τη διαρκή στήριξη στο έργο του Σχολείου και την αφοσίωση στους κοινούς μας στόχους.

Παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις στην εκπαίδευση, παραμένουμε στην πρωτοπορία και δικαιώνουμε τη θέση που μας έχει δώσει η Ελληνική κοινωνία, στην κορυφή των εκπαιδευτικών οργανισμών της χώρας μας.