ΔΕΙΤΕ

Μηχανογραφικό Δελτίο 2018 (κατανομή τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία)

October 21, 2017

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και την κατανομή των τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία (ΦΕΚ 2995/31-08-2017)

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την νέα κατάταξη των σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, καθώς και τις Βάσεις του 2017.

1ο Επιστημονικό Πεδίο   2ο Επιστημονικό Πεδίο   3ο Επιστημονικό Πεδίο        4ο Επιστημονικό Πεδίο