ΔΕΙΤΕ

Εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων (5μελή - 15μελές) Λυκείου

October 6, 2017

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των 5μελών Μαθητικών Συμβουλίων των τμημάτων του Λυκείου. Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα 5μελή Μ.Σ. των τμημάτων της Α' Λυκείου, της Β' Λυκείου και του IB 1, καθώς και της Γ' Λυκείου και του IB 2.

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Λυκείου. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το 15μελές Μ.Σ. του Λυκείου.

Ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων έχει μακρά ιστορία στο Pierce. Τον Οκτώβριο του 1924 η εμπειρία των προηγουμένων 50 ετών δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης στο Κολλέγιο, συμπυκνώθηκε στη δημιουργία του θεσμού της Μαθητικής Αυτοδιοίκησης, της πρώτης και, για πολλά χρόνια, μοναδικής μαθητικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Η Μαθητική Κοινότητα προετοιμάζει τους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας, ενδυναμώνοντας την αυτοπειθαρχία και αναπτύσσοντας το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης.Η καλή συμπεριφορά, ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου, η ευαισθησία, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η εφαρμογή των αρχών του Κολλεγίου είναι απαραίτητα στοιχεία της προσωπικότητας και καλλιεργούνται έμπρακτα με τη συμμετοχή στη Μαθητική Κοινότητα. 

Άλλωστε, η μαθητική ζωή δεν εξαντλείται στη μαθησιακή διαδικασία αλλά εμπλουτίζεται με την προσωπική εργασία, τη συμμετοχή σε δράσεις των Κοινοτήτων, πάντα μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και με έντονη φιλανθρωπική διάθεση. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την καθοδήγηση των Συμβούλων τάξεων και του Συμβούλου της Μαθητικής Κοινότητας.