ΔΕΙΤΕ

Αποτελέσματα 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

April 3, 2018

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργάνωσαν το "2ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία". 

Δείτε τα αποτελέσματα στο Δελτίο Τύπου.

Ο Διαγωνισμός διεξήχθη το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018, στο Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή). Συμμετείχαν 99 μαθητές από 22 Γενικά Λύκεια (14 δημόσια, 6 ιδιωτικά και 2 πρότυπα) αρμοδιότητας της ΔΔΕ Β΄Αθήνας. Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές απαντήσεις.

Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο Διευθυντής του Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μέχρι τις 09:30, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τους μαθητές και η γνωριμία τους με περισσότερα έργα του αρχαιοελληνικού λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της. Επιπλέον, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό και ότι  συνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού.

Ancient Greek Afisa

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,  η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και  απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων.  Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018,  10:00 - 12:00 και ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή). 
Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο Διευθυντής του Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μέχρι τις 09:30, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό, τον τύπο των ερωτήσεων, την ύλη, τη βαθμολόγηση, καθώς και την Οργανωτική, την Επιστημονική Επιτροπή, την Ομάδα εργασίας και τη Γραμματειακή υποστήριξη, δείτε την Προκήρυξη του Διαγωνισμού
Έγκριση διοργάνωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι τρεις (3) μαθητές που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευτούν με βιβλία, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στο Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Οι δέκα (10) μαθητές με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη θα λάβουν Τιμητική Διάκριση. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν Έπαινο  Συμμετοχής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών θα γίνονται μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, από το σύνδεσμο "Μαθητικοί Διαγωνισμοί", μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Κουτούση, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (τηλ. 210 6015475, [email protected]), στον κ. Ιωάννη Τσατάλη, από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (τηλ.210 6009800 εσωτ. 1169 και 1170, [email protected]) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: http://dide-v-ath.att.sch.gr και www.pierce.gr/diagonismosarxaion