ΔΕΙΤΕ

Awards Night - Commencement - Prom Dance

July 1, 2011

AWARDS NIGHT - COMMENCEMENT - PROM DANCE

Συνεχίζοντας την παράδοση του PIERCE πραγματοποιήθηκαν για τους απόφοιτους της τάξης του 2011 οι παρακάτω σημαντικές εκδηλώσεις: