ΔΕΙΤΕ

Διαδικασία Εισαγωγής σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

February 11, 2018

Το Κέντρο Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό δίνει σε μαθητές και αποφοίτους του Pierce πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση εκτός Ελλάδος. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές του Pierce να ανοίξουν νέους ορίζοντες στην ανώτατη εκπαίδευση και σε ένα επιτυχημένο μέλλον.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της διαδικασίας εισαγωγής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η κα Ellen FroustisM.Ed., M.A. Pierce University Counselor είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες σχετικά με σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού: τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1064 ή μέσω email στο  [email protected]