Posted on

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Δείτε εδώ τα Αποτελέσματα του Διαγωνισμού, τα Θέματα και Ενδεικτικές απαντήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προκηρύσσει τον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τους μαθητές και η γνωριμία τους με περισσότερα έργα του αρχαιοελληνικού λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της. Επιπλέον, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό και ότι συνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019, 10:00 – 12:00, στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή). Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του είναι ο Διευθυντής του Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφέρειας Αττικής, η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων και δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την Έγκριση διεξαγωγής από το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε θέματα και απαντήσεις του περσινού Διαγωνισμού

Διεξαγωγή: Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μέχρι τις 09:30, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι δύο (2) ώρες.

Στους διαγωνιζόμενους δίνεται πεζό κείμενο από το πρωτότυπο, μέχρι 20 σειρές, περιόδου 5ου αι. π.Χ. – 3ου αι. μ.Χ. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 2 ομάδες ερωτήσεων:

Α. Κατανόησης του εξεταζόμενου αποσπάσματος.
Οι ερωτήσεις κατανόησης αφορούν:
– την απόδοση στα νέα ελληνικά του συγκεκριμένου αποσπάσματος (20 μονάδες) και
– τη δομή και τη γλωσσική επεξεργασία του αποσπάσματος με υποερωτήσεις που αναφέρονται στη γραμματική (10 μονάδες), στο συντακτικό (10 μονάδες) και στην ετυμολογία (20 μονάδες).
Η μορφή των ερωτήσεων δύναται να είναι αντικειμενικού τύπου (τύπου Σ ή Λ, πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης),μετασχηματισμού τύπων εντός φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, το χρόνο και την πτώση ή σχηματισμού λέξεων (ασκήσεις ετυμολογίας).

Β. Ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου.
Οι ερωτήσεις ανάπτυξης αναφέρονται:
– στις ιδέες και τις αξίες του διδόμενου κειμένου σε σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα (20 μονάδες)
και
– στις γνώσεις των μαθητών από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (20 μονάδες).

Στην ύλη του Διαγωνισμού περιλαμβάνονται:

Α. Ύλη Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας:

Οι ενότητες της Γραμματικής και του Συντακτικού που ανήκουν στη διδακτέα ύλη των 3 τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου.

Β. Ύλη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:

1. Από το σχολικό βιβλίο αναφοράς ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

  • Ο Αριστοφάνης και το έργο του, σελ. 105 – 111
  • Φιλοσοφία, Σωκράτης – Πλάτων – Αριστοτέλης, σελ. 134 – 151 (τα έργα ονομαστικά)
  • Αττικοί ρήτορες (ονομαστικά), σελ. 156 – 163

2. Από το βιβλίο μαθητή “Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι” (Α΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας): Εισαγωγή (Γ. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες, σελ. 29 – 33)

3. Από το βιβλίο “Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος”, Ηλ. Σπυρόπουλου, Β΄Λυκείου Γενικής Παιδείας, τα κεφάλαια:
Α. Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος
Β. Ο Επιτάφιος Λόγος του 431 π.χ. (σελ. 5 – 17)

4. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Βιβλίο Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας) Εισαγωγή σελ. 9 – 30

Αξιολόγηση: Μετά τη λήξη του διαγωνισμού τα γραπτά και ο κατάλογος συμμετεχόντων παραδίδονται από τους επιτηρητές των αιθουσών στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, η οποία συγκεντρώνει και καταμετρά τα γραπτά κατά τάξη.

Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εκατοντάβαθμη κλίμακα (1 – 100). Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι δεκαπέντε (15) μονάδων, βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) μονάδων διενεργείται αναβαθμολόγηση από μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος του αναβαθμολογητή με τον πλησιέστερο από τους δύο (2) βαθμούς της πρώτης βαθμολόγησης.

Βράβευση: Οι τρεις (3) μαθητές που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευτούν με βιβλία, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Οι δέκα (10) μαθητές με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη θα λάβουν Τιμητική Διάκριση. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής.

Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση pierce.arxaia2019@acg.edu μέχρι τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Παναγιώτη Βασιλόπουλο, από το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1169) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.pierce.gr