ΔΕΙΤΕ

Ακαδημαϊκές Υποτροφίες για υποψηφίους μαθητές της Α' Λυκείου

April 28, 2018

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Διοίκηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος αποφάσισε να χορηγήσει τρεις (3) ακαδημαϊκές υποτροφίες σε υποψήφιους μαθητές της Α’ Λυκείου, βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή δοκιμασία στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με το εισαγωγικό διαγώνισμα στην Αγγλική Γλώσσα, το Σάββατο 12 Μαΐου 2018. Την ημέρα αυτή, όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην Αγγλική Γλώσσα (10:00-11:00) και, στη συνέχεια, όσοι επιθυμούν, θα εξεταστούν για τις ακαδημαϊκές υποτροφίες από 12:00 έως 14:00. 

Οι μαθητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν ακαδημαϊκή υποτροφία θα εξεταστούν στις γνώσεις που απέκτησαν στα δύο γνωστικά αντικείμενα (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά), κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα οι μαθητές θα απαντήσουν σε θέματα κατανόησης κειμένου και παραγωγής λόγου. Στα Μαθηματικά η εξέταση θα περιλαμβάνει κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις κλειστού τύπου ή και διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Κάθε ένα από τα δύο γνωστικά αντικείμενα θα βαθμολογηθεί με άριστα το 100. Οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία (άθροισμα των βαθμών στα Αγγλικά, στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά) θα λάβουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων), με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία τους θα είναι μεγαλύτερη από 90/100 σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και στο εισαγωγικό διαγώνισμα Αγγλικών. Ένας υποψήφιος, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία, θα λάβει μερική υποτροφία (50% των διδάκτρων).

Οι ακαδημαϊκές υποτροφίες διατηρούνται για τρία χρόνια (έως την αποφοίτηση κάθε μαθητή από το Γενικό Λύκειο ή το ΙΒ), με την προϋπόθεση διατήρησης της άριστης επίδοσης (Γενικός Μέσος Όρος κάθε σχολικού έτους μεγαλύτερος από 18/20) και διαγωγή «Εξαιρετική».

Την Αίτηση Εισαγωγής Υποψηφίου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο Εξετάσεις Εισαγωγής.