Αποστολή του Σχολείου

Η αποστολή του Pierce είναι να προσφέρει ολιστική παιδεία, να διαμορφώσει πνευματικά ανεξάρτητους, ηθικά υπεύθυνους και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους πολίτες του κόσμου. Το ρητό “Non ministrari sed ministrare” (να μην υπηρετείσαι αλλά να υπηρετείς) περιγράφει τον θεσμικό χαρακτήρα του Κολλεγίου και τις προσδοκίες για τους μαθητές του.

Προφίλ Μαθητή

Μορφώνουμε τους μαθητές μας ώστε, ως μελλοντικοί ηγέτες, να:

 • Έχουν επίγνωση των παγκόσμιων προκλήσεων
 • Δεσμεύονται για την επικράτηση δικαιοσύνης
 • Διαθέτουν ευρύτητα σκέψης και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εκτιμούν τα κοινωνικά οφέλη της διαφορετικότητας και της ισότητας
 • Είναι ικανοί να επιλύσουν, με πρωτότυπες και βιώσιμες λύσεις, τα προβλήματα του καιρού μας

Γαλουχούμε τους μαθητές μας ώστε, ως πνευματικά ανεξάρτητες προσωπικότητες, να:

 • Διαθέτουν σφαιρικές γνώσεις, σε ποικιλία θεμάτων
 • Αναπτύσσουν κριτική σκέψη
 • Είναι δημιουργικοί
 • Διαθέτουν ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα
 • Είναι ευρηματικοί και φιλομαθείς
 • Αντεπεξέρχονται με επιτυχία στις προκλήσεις της φοιτητικής, επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής τους ζωής

Εμπνέουμε τους μαθητές μας ώστε να:

 • Ανταποκρίνονται με αντοχή και εργατικότητα στις προκλήσεις της εποχής
 • Είναι επίμονοι, θαρραλέοι και αφοσιωμένοι στο στόχο τους
 • Προωθούν την ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας
 • Είναι ειλικρινείς, με αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για το συνάνθρωπο
 • Ενεργούν με αυτοπεποίθηση, ηθικά κίνητρα και επίγνωση της ατομικής τους ευθύνης ώστε να επιφέρουν θετική αλλαγή στον κόσμο μας