Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Αγοράς Εργασίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Αγοράς Εργασίας απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Επικεντρώνεται, κατά κύριο λόγο, στην ενίσχυση και ανάπτυξη της ατομικής προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία ιδιοσυγκρασίας, ταλέντου, δεξιοτήτων, κλίσεων και άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Η διάσταση της εξατομικευμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για κάθε παιδί ξεχωριστά αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά της συγκεκριμένης Συμβουλευτικής. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή ή μαθήτριας, προκειμένου να διαμορφωθεί ο κατάλληλος συνδυασμός προσωπικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ακαδημαϊκού περιβάλλοντος σπουδών αφενός, με την “κουλτούρα” και τις προϋποθέσεις εργασιακών πλαισίων καριέρας και τομέων ειδικότητας, αφετέρου. Η αγορά εργασίας αναλύεται σε όρους συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία και μάλιστα σε εκείνους που θα υπερισχύουν, όταν ο νέος ενταχθεί σε αυτήν. Δεν περιορίζεται στα στενά όρια της εθνικής αγοράς, χωρίς βέβαια να την αποκλείει. Επομένως, κάθε μαθητής ή μαθήτρια καθοδηγείται συνεχώς, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό “μονοπάτι” καριέρας, το οποίο ταιριάζει στα ατομικά του χαρακτηριστικά, διανοητικά και προσωπικά. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται εναλλακτικές “διαδρομές” ειδικοτήτων, μεταπτυχιακών καθώς και επαγγελματικών προοπτικών προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα επιλογών και διεκδίκησης μιας επιτυχούς πορείας.

Η εφαρμογή της υπηρεσίας Συμβουλευτικής βασίζεται σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα ατομικών συναντήσεων με τα παιδιά. Επίσης, προγραμματίζονται συζητήσεις με τους γονείς, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και στη μετάβαση από τάξη σε τάξη, με έμφαση στην ενημέρωση και τις συμβουλές ανάπτυξης του δυναμικού και της πορείας των κλίσεων ή της συνολικής/επιμέρους απόδοσης. Στόχος είναι να υποδειχθεί όχι μόνο η κατεύθυνση σπουδών και τα εναλλακτικά “μονοπάτια καριέρας” αλλά και να αναζητηθούν τα ατομικά στοιχεία που προσιδιάζουν σε επαγγελματικά πεδία και εργασιακά περιβάλλοντα.

Η μέθοδος που υιοθετείται είναι απολύτως εξειδικευμένη σε ατομικό επίπεδο και εστιάζει στον συγκεκριμένο μαθητή/μαθήτρια, με μια πολύπλευρη προσέγγιση. Λαμβάνει υπόψη το είδος και τον τρόπο σκέψης και εσωτερικής επεξεργασίας, π.χ. επαγωγικός, αναλυτικός, αλγοριθμικός τρόπος σκέψης κ.ο.κ. Κατά τη διαδικασία, όλα τα πρόσθετα στοιχεία που αναφαίνονται και αξιολογούνται μέσω prompt test και στοχευμένης συζήτησης, οδηγούν στη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας, με βάση την οποία αναπτύσσονται οι επιλογές σπουδών και καριέρας. Τα παιδιά της Α’ Λυκείου ολοκληρώνουν τη διαδικασία αυτογνωσίας και αυτο-αξιολόγησης, ως προς τις αδυναμίες και τις δυνατότητές τους και προχωρούν στην πληροφόρηση επί του ουσιαστικού περιεχομένου των ακαδημαϊκών σπουδών και πώς αυτό διαφοροποιείται ανά κλάδο εξειδίκευσης. Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται, ειδικότερα για τα παιδιά που στοχεύουν στα Ελληνικά ΑΕΙ, η κατεύθυνση και συχνά τα πεδία εξειδίκευσης, όπως αυτά ορίζονται στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Στους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ και της Γ’ Λυκείου γίνεται πλέον εκτενής αναφορά στη σύνδεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με την αγορά εργασίας, στη μορφή που θα συναντήσουν όταν θα είναι έτοιμοι να εισέλθουν σε αυτή.

Ένας μαθητής ή μια μαθήτρια του Pierce, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Αγοράς Εργασίας, είναι σε θέση να γνωρίζει τον εαυτό του/της, με σφαιρική διάσταση αδυναμιών και δυνατοτήτων, δεξιοτήτων και κλίσεων, καθώς και κάθε πτυχή δυναμικού υπό εξέλιξη. Στο πλέγμα αυτό εισέρχεται μια πραγματική και αντικειμενική γνώση του περιεχομένου σπουδών, καθώς και των δυνατοτήτων προσωπικής εξέλιξης σε επαγγελματικούς τομείς. Κομβικό σημείο αποτελεί για την υπηρεσία η ενδυνάμωση των προσωπικών κινήτρων ώστε η αντίστοιχη στοχοθεσία να έχει ρεαλιστική διάσταση και να υποβοηθηθεί, πρακτικά, σε όρους σχολικής απόδοσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ

Στο Blackboard στο σύνδεσμο “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ” μπορείτε να δείτε την νέα κατάταξη των σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, τους εισακτέους, καθώς και τις Βάσεις των τελευταίων ετών.

Δείτε και το αντίστοιχο ΦΕΚ (345/7-2-20) με την Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Δείτε και τον Χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Παράλληλων Σπουδών (Parallel Studies), στο Deree, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ να συνδυάσουν τις σπουδές τους στο δημόσιο πανεπιστήμιο με ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων στο Deree. Σκοπός αυτού του συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων είναι η απόκτηση minor (υπο-ειδίκευσης) σε κλάδους σπουδών που ενισχύουν τις δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και Αγοράς Εργασίας, κ. Άννα Ωρολογά, στο email: [email protected] ή στο τηλέφωνο: 210 6009800, εσωτ. 1183.