Σχολική Ψυχολόγος

Η σχολική ψυχολόγος Δρ. Νεκταρία Γληνού συνεργάζεται με τη διοίκηση, τους καθηγητές και τους συμβούλους των τάξεων και των μαθητικών κοινοτήτων σχεδιάζοντας τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων των μαθητών, ή συγκεκριμένων ομάδων μαθητών. Επίσης, προετοιμάζει εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την πρόληψη προβλημάτων της εφηβείας. Η Δρ. Γληνού διεξάγει ατομικές συναντήσεις με τους γονείς και τους μαθητές. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη για την αξιολόγηση του εκάστοτε μαθησιακού ή ψυχολογικού θέματος που προκύπτει και παρέχει βραχυπρόθεσμες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Το γραφείο της σχολικής ψυχολόγου αποτελεί μια πηγή στήριξης για τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές. Η λειτουργία του χαρακτηρίζεται από ένα θετικό κλίμα συνεργασίας το οποίο αντικατοπτρίζει την παιδοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση του σχολείου μας.

Οι μαθητές του Λυκείου και οι γονείς τους μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συναντήσουν την Δρ. Γληνού κατ’ ιδίαν, κατόπιν ραντεβού. Το Pierce καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να στηρίζει ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Επίσης, η Δρ. Γληνού πραγματοποιεί συναντήσεις, στην αρχή κάθε σχολικού έτους:

  • Με τους μαθητές της Α’ Λυκείου, με θέμα: “Ψυχική ανθεκτικότητα και προσαρμογή στο Λύκειο”
  • Με τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, με θέμα: “Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων”. Η Δρ. Γληνού βρίσκεται, επίσης, στη διάθεση των τελειοφοίτων, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με στόχο την ψυχολογική τους υποστήριξη και ενδυνάμωση.

Νεκταρία Γληνού, Ph.D.
Σχολική Ψυχολόγος
Pierce – The American College of Greece
Email: glinou@acg.edu
Τηλ. : 210 600 9800, εσωτ. 1031