Σχολική Ψυχολόγος

Η σχολική ψυχολόγος Δρ. Νεκταρία Γληνού συνεργάζεται με τη διοίκηση, τους καθηγητές και τους συμβούλους των τάξεων και των μαθητικών κοινοτήτων σχεδιάζοντας τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων των μαθητών, ή συγκεκριμένων ομάδων μαθητών. Επίσης, προετοιμάζει εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την πρόληψη προβλημάτων της εφηβείας. Η Δρ. Γληνού διεξάγει ατομικές συναντήσεις με τους γονείς και τους μαθητές. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη για την αξιολόγηση του εκάστοτε μαθησιακού ή ψυχολογικού θέματος που προκύπτει και παρέχει βραχυπρόθεσμες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Το γραφείο της σχολικής ψυχολόγου αποτελεί μια πηγή στήριξης για τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές. Η λειτουργία του χαρακτηρίζεται από ένα θετικό κλίμα συνεργασίας το οποίο αντικατοπτρίζει την παιδοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση του σχολείου μας.

Οι μαθητές του Λυκείου και οι γονείς τους μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συναντήσουν την κ. Γληνού κατ’ ιδίαν, κατόπιν ραντεβού. Το Pierce καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να στηρίζει ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Προσαρμογή, διαχείριση άγχους και τεχνικές μελέτης (Σχολικό έτος 2020-21)

Από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται συναντήσεις της Σχολικής Ψυχολόγου, κ. Νεκταρίας Γληνού, με τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, με θέμα: “Προσαρμογή στο Λύκειο”.

Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις της Σχολικής Ψυχολόγου, κ. Νεκταρίας Γληνού, με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, με θέμα: “Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων”.

Η κ. Γληνού εστιάζει σε θέματα οργάνωσης του υλικού και διαχείρισης του χρόνου μελέτης, ως προαπαιτούμενα για μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, οι μαθητές ενημερώνονται για τη σημασία του ύπνου, της  διατροφής και της άθλησης στην αποδοτική πνευματική εργασία.

Νεκταρία Γληνού, Ph.D.
Σχολική Ψυχολόγος
Pierce – The American College of Greece
Τηλ. : 210 600 9800, εσωτ. 1031