Σπουδές στο Εξωτερικό

Το Κέντρο Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό (Pierce Studies Abroad Program) υποστηρίζει και καθοδηγεί μαθητές και αποφοίτους του Pierce στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πανεπιστήμια του εξωτερικού, παρέχοντες πληροφορίες και συμβουλές. Στο γνώριμο περιβάλλον του Κολλεγίου, οι μαθητές μας ενημερώνονται για τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών και υποστηρίζονται στις ακαδημαϊκές τους επιλογές.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για σπουδές στο εξωτερικό καθοδηγούνται βήμα προς βήμα, από τη συμπλήρωση των online αιτήσεων έως τη συγγραφή της έκθεσης και την επιλογή συστατικών επιστολών ώστε να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί σωστά η αίτησή τους. Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για Γονείς και μαθητές, επισκέψεις εκπροσώπων πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς και συναντήσεις εργασίας (workshops) που βοηθούν τους μαθητές στην επιλογή προγραμμάτων σπουδών.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό απαρτίζεται από δύο γραφεία: το US College Counseling Office, για σπουδές και καλοκαιρινά προγράμματα στην Αμερική και το International Universities Office, για όλες τις άλλες χώρες. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους μαθητές του Pierce να ανοίξουν νέους ορίζοντες στην ανώτατη εκπαίδευση και σε ένα επιτυχημένο μέλλον.

The Pierce Studies Abroad Program:

US College Counseling Office: Maria Mytilinaki Kennedy, PhD, Director, MKennedy@acg.edu

International Universities Office: Xenia Kalliora και Rena Tzanos, Senior Counselors, collegecounseling@acg.edu