Σπουδές στο Εξωτερικό

Το Κέντρο Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό δίνει σε μαθητές και αποφοίτους του Pierce πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση εκτός Ελλάδος. Στο γνώριμο περιβάλλον του Κολλεγίου, οι μαθητές μας μπορούν να λάβουν ενημέρωση για διαθέσιμα προγράμματα σπουδών, με την κατάλληλη ακαδημαϊκή στήριξη και συστάσεις για τις επιλογές που έχει κάθε μαθητής ξεχωριστά.  Όταν ο μαθητής αποφασίσει πλέον να ξεκινήσει τη διαδικασία της αίτησης σε πανεπιστήμιο εκτός Ελλάδος, καθοδηγείται βήμα προς βήμα, από τη συμπλήρωση των online αιτήσεων έως τη συγγραφή της έκθεσης και την επιλογή συστατικών επιστολών, ώστε να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί σωστά η αίτησή του.  Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς, κηδεμόνες και μαθητές, επισκέψεις εκπροσώπων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και συζητήσεις με αποφοίτους του Pierce που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.  Το Κέντρο Συμβουλευτικής για Σπουδές στο Εξωτερικό έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές του Pierce να ανοίξουν νέους ορίζοντες στην ανώτατη εκπαίδευση και σε ένα επιτυχημένο μέλλον.

Ο κ. Anthony Jones, International University Counselor, είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες σχετικά με σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού: τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1060 ή μέσω email: [email protected]

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο.

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 18

Σπουδές στην Αγγλία – Καμία αύξηση στα δίδακτρα και την παροχή φοιτητικών δανείων: Οι Ευρωπαίοι φοιτητές, που θα υποβάλλουν αίτηση για Αγγλικά πανεπιστήμια θα μπορούν να πάρουν φοιτητικά δάνεια και θα καταβάλλουν ισόποσα δίδακτρα με τους ντόπιους σπουδαστές, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας Ντέιμιαν Χιντς, οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ, που θα φοιτούν στα αγγλικά πανεπιστήμια από τον Σεπτέμβριο του 2019, θα επιβαρύνονται με τα ίδια ετήσια δίδακτρα με τους Άγγλους και θα έχουν πρόσβαση στα ίδια δάνεια που χορηγούνται με τη στήριξη του κράτους καθ’ όλην τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους.

Η ΣΚΩΤΙΑ εγγυάται φοίτηση ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Οι φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμιο της Σκωτίας, με πρώτο έτος εγγραφής το 2018-19, δεν θα πληρώνουν δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Την ανακοίνωση έκανε ο John Swinney, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Σκωτίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβλέπεται να ασκήσει πιέσεις και στις υπόλοιπες κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου να προβούν σε ανάλογες κινήσεις, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Brexit.

Καλοκαιρινά προγράμματα για μαθητές του Pierce.