Υπολογισμός Μορίων Τελειοφοίτων 2020 και Αποφοίτων με το ΝΕΟ σύστημα

1. Επιλέξτε την ομάδα προσανατολισμού σας

2. Συμπληρώστε το βαθμό στο εκάστοτε μάθημα και πατήστε το κουμπί “Υπολογισμός Μορίων” για να δείτε τα συνολικά μόρια που έχετε
Για τα δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιήστε τελεία (πχ. 19.4)

Επιστημονικό πεδίο:

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για σχολές στις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ειδικό μάθημα, ο βαθμός του ειδικού μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί 1 ή επί 2 (ανάλογα με τη σχολή, βλ. παρακάτω) και το γινόμενο προστίθεται στα μόρια που έχει συγκεντρώσει ήδη ο υποψήφιος.

Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός ειδικού μαθήματος θεωρείται o μέσος όρος των βαθμών στα δύο αυτά μαθήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να συνυπολογιστεί το ειδικό μάθημα, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επιτύχει βαθμολογία πάνω από τη βάση (10/20) στο ειδικό μάθημα. Εάν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση επίτευξης της βάσης ισχύει για κάθε μάθημα χωριστά.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ:

 • 2 (δύο) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα:
  «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
  «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
 • 2 (δύο) για τα τμήματα:
  Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • 1 (ένα) για το τμήμα
  Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων (για το οποίο απαιτείται εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο») και
  για όλες τις υπόλοιπες σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα.