Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Υπολογισμός Μορίων

Για τα δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιήστε τελεία (πχ. 19.4)

ΒΗΜΑ 1o: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΒΗΜΑ 2ο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα προσανατολισμού Βαθμός

ΒΗΜΑ 3ο: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ 4ο Ή ΚΑΙ ΤΟ 5ο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Επιλέξτε το 4ο ή και το 5ο μάθημα στο αντίστοιχο τετράγωνο με το μαύρο χρώμα. Στη συνέχεια, συμπληρώστε το βαθμό/τους βαθμούς, στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με ένα δεκαδικό ψηφίο, στα μαθήματα που εξεταστήκατε.

Μαθήματα επιλογής (Επιλέξτε 1 ή 2 μαθήματα) Βαθμός

Βήμα 3 : Ειδικό μάθημα (εάν υπάρχει, αλλιώς επιλέξτε χωρίς ειδικό μάθημα)

ΒΗΜΑ 4ο: ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΔΙΟ

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών


2ο Επιστημονικό Πεδίο

Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών


3ο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδών Υγείας και Ζωής


4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής


ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για σχολές στις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ειδικό μάθημα, ο βαθμός του ειδικού μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί 1 ή επί 2 (ανάλογα με τη σχολή, βλ. παρακάτω) και το γινόμενο προστίθεται στα μόρια που έχει συγκεντρώσει ήδη ο υποψήφιος.

Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός ειδικού μαθήματος θεωρείται o μέσος όρος των βαθμών στα δύο αυτά μαθήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να συνυπολογιστεί το ειδικό μάθημα, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επιτύχει βαθμολογία πάνω από τη βάση (10/20) στο ειδικό μάθημα. Εάν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση επίτευξης της βάσης ισχύει για κάθε μάθημα χωριστά.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ:

 • 2 (δύο) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα:
  «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
  «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
 • 2 (δύο) για τα τμήματα:
  Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
  Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 • 1 (ένα) για το τμήμα
  Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων (για το οποίο απαιτείται εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο») και
  για όλες τις υπόλοιπες σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα.