1. Επιλέξτε την ομάδα προσανατολισμού σας


2. Συμπληρώστε το βαθμό στο εκάστοτε μάθημα και πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός Μορίων» για να δείτε τα συνολικά μόρια που έχετε

Επιστημονικό πεδίο:

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ