Οδηγίες για την προστασία των παιδιών

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κοινοποιεί στους ανήλικους μαθητές και στους γονείς και κηδεμόνες τους, μια σειρά οδηγιών προστασίας από Ενδοοικογενειακή Βία, Σεξουαλική Κακοποίηση και Κινδύνους από το Διαδίκτυο.

οδηγίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας
οδηγίες προστασίας από την σεξουαλική κακοποίηση
οδηγίες προστασίας από την σεξουαλική κακοποίηση
οδηγίες για την προστασία στο διαδίκτυο