Κανονισμός Φοίτησης Λυκείου

Στόχος κάθε σχολικής κοινότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να τους διαπαιδαγωγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Η εμπέδωση ουσιαστικών ανθρώπινων δεξιοτήτων, όπως είναι η αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση ευθύνης καθώς και η μάθηση της τέχνης της προσοχής, της επίλυσης των διαφωνιών και της συνεργασίας έχουν οπωσδήποτε τον κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, η νεανική ηλικία είναι το κρίσιμο στάδιο που δίνει την ευκαιρία για να εδραιωθούν οι ουσιώδεις συναισθηματικές συνήθειες της πολιτισμένης συμπεριφοράς στη ζωή μας και της αλληλεγγύης στην κοινωνία μας.  Με βάση αυτό το σκεπτικό προκύπτει ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, που προβλέπεται από το Νόμο (Ν. 682/1977, άρθρο 11, παρ. 1 & 2) και είναι το καταστάλαγμα της συνεργασίας των Διευθύνσεων και των Συλλόγων Διδασκόντων Γυμνασίου και Λυκείου.

Διαβάστε τον εγκεκριμένο από τη ΔΔΕ Β’ Αθήνας “Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας