Λύκειο – Διεύθυνση / Σύμβουλοι

Διευθυντής Λυκείου  Γεώργιος Βακερλής
Διευθυντής IB DP  Εμμανουήλ Βροντάκης
Υποδιευθυντής Λυκείου &
Προϊστάμενος Γραμματειακής Υποστήριξης
 Μιχαήλ Σιάμος
Υποδιευθυντής Λυκείου  Κωνσταντίνος Αμπατζής
Υποδιευθυντής Λυκείου  Πέτρος Κατσαρέας
Σύμβουλος Λυκείου  Στέλλα Κοσμά
Director, Culture and Outreach  Γιάννος Τσατάλης
Σύμβουλος Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου  Ιωάννης Ζαχαρίας
Σύμβουλος Μαθητικών Δραστηριοτήτων Λυκείου  Αικατερίνη Φαλούκα
Σύμβουλος υποστήριξης μαθητών με
Μαθησιακές Δυσκολίες
 Κωνσταντίνος Γάκης

Σύμβουλοι περιοδικού Λυκείου

Σύμβουλος Ελληνικού Περιοδικού & Θησαυρού    Μαρία Λαδά
English Sunny Days Advisor   Chrysoula Babouris

Σύμβουλος (Dean) και Βοηθοί Συμβούλου (Vice Deans) Λυκείου

Σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση στους μαθητές μας είναι η Σύμβουλος (Dean) Λυκείου. Από τη σχολική χρονιά 2015-16, ένας ακόμη θεσμός λειτουργεί επικουρικά στο έργο του Dean. Πρόκειται για τους “Βοηθούς του Συμβούλου Λυκείου” (Vice Deans) και ο καθένας έχει αρμοδιότητα μία τάξη του Λυκείου.

Οι Vice Deans επιλέγονται κάθε χρόνο, για ένα σχολικό έτος, μεταξύ των Συμβούλων των τμημάτων της κάθε μίας από τις παραπάνω τάξεις, συνεργάζονται με τον Dean, τους συμβούλους των τμημάτων και τους διδάσκοντες, παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών, τις απουσίες και τα τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς. Οι Vice Deans μεριμνούν, επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών στους χώρους του Σχολείου, συμβουλεύουν τους μαθητές για θέματα που τους απασχολούν και λειτουργούν με στόχο την αποτροπή πειθαρχικών παραπτωμάτων και την πρόληψη ατυχημάτων.

Για τη φετινή σχολική χρονιά Vice Deans είναι:
Α’ Λυκείου: Ζωή Λιβανού,
Β’ Λυκείου: Ιουλιανή Σαλιβέρου και
Γ’ Λυκείου: Φώτιος Κανελλόπουλος

Σύμβουλοι τάξεων Λυκείου

Κάθε τμήμα έχει τον υπεύθυνο καθηγητή Σύμβουλο. Πέρα από τις τυπικές αρμοδιότητες (καταγραφή απουσιών, οργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων) ο Καθηγητής – Σύμβουλος αποτελεί το πρόσωπο που συζητά με τους μαθητές, τους συμπαραστέκεται στα διάφορα προβλήματά τους και τους εμπνέει τις αξίες της παιδείας.

Σύμβουλοι τάξεων, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 – 24:

Α1: κ. Κεχαγιάς
Α2: κα. Λιβανού
Α3: κ. Πολυδωρόπουλος
Α4: κ. Μπούσιος
Α5: κ. Γάκης
Α6: κα. Δημητρουλάκη
Α7: κ. Ζαφειρόπουλος
Α8: κ. Βασιλόπουλος
Α9: κα. Φαλούκα
Α10: κ. Παπαχρήστου

Β1: κ. Δρες
Β2: κ. Μιχαηλίδης
Β3: κα. Ψαλτίδου
Β4: κα. Τσιούφη
Β5: κ. Κατσοχρήστος
Β6: κα. Πήττα
Β7: κ. Γεωργαντίδης
Β8: κα. Σαλιβέρου
Β9: κα. Σπυροπούλου

ΓΑ1: κα. Τασσοπούλου
ΓΑ2: κ. Ζαχαρίας
ΓΑ3: κ. Παρίσης
ΓΘΥ1: κ. Γκαρμπολάς
ΓΘΥ2: κα. Λαδά
ΓΘΥ3: κ. Δρακόπουλος
ΓΘΥΓ4: κ. Κουρτεσάκης
ΓΘΥΓ5: κα. Πεταλίδου
ΓΟΠ1: κ. Μηνάς
ΓΟΠ2: κ. Σφυρής
ΓΟΠ3: κ. Κανελλόπουλος

IB1: κα. Σαλλιάρη, κα. Λύτρα, κα. Χατζηλία
ΙΒ2: κα. Κάντα, κα. Πλιακοστάμου