Λύκειο – Διεύθυνση / Σύμβουλοι

Διευθυντής Λυκείου Γεώργιος Βακερλής
Διευθυντής IB DP Εμμανουήλ Βροντάκης
Υποδιευθυντής Λυκείου Μιχαήλ Σιάμος
Υποδιευθυντής Λυκείου Κωνσταντίνος Αμπατζής
Σύμβουλος Λυκείου Στέλλα Κοσμά
Σύμβουλος Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου Ιωάννης Ζαχαρίας
Σύμβουλος Μαθητικών Δραστηριοτήτων Λυκείου Αικατερίνη Φαλούκα

Σύμβουλοι περιοδικού Λυκείου

Σύμβουλος Ελληνικού Περιοδικού    Μαρία Λαδά
English Sunny Days Advisor    Sophia Dimopoulou

Σύμβουλος (Dean) και Βοηθοί Συμβούλου (Vice Deans) Λυκείου

Σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση στους μαθητές μας είναι η Σύμβουλος (Dean) Λυκείου. Από τη σχολική χρονιά 2015-16, ένας ακόμη θεσμός λειτουργεί επικουρικά στο έργο του Dean. Πρόκειται για τους “Βοηθούς του Συμβούλου Λυκείου” (Vice Deans), οι οποίοι θεσπίστηκαν για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Οι Vice Deans επιλέγονται κάθε χρόνο, για ένα σχολικό έτος, μεταξύ των Συμβούλων των τμημάτων της κάθε μίας από τις παραπάνω τάξεις, συνεργάζονται με τον Dean, τους συμβούλους των τμημάτων και τους διδάσκοντες, παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών, τις απουσίες και τα τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς. Οι Vice Deans μεριμνούν, επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών στους χώρους του Σχολείου, συμβουλεύουν τους μαθητές για θέματα που τους απασχολούν και λειτουργούν με στόχο την αποτροπή πειθαρχικών παραπτωμάτων και την πρόληψη ατυχημάτων.

Για τη φετινή σχολική χρονιά Vice Deans είναι:
Α΄ Λυκείου: Αντώνιος Μιχαηλίδης και
Β΄ Λυκείου: Φώτιος Κανελλόπουλος

Σύμβουλοι τάξεων Λυκείου

Κάθε τμήμα έχει τον υπεύθυνο καθηγητή Σύμβουλο. Πέρα από τις τυπικές αρμοδιότητες (καταγραφή απουσιών, οργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων) ο Καθηγητής – Σύμβουλος αποτελεί το πρόσωπο που συζητά με τους μαθητές, τους συμπαραστέκεται στα διάφορα προβλήματά τους και τους εμπνέει τις αξίες της παιδείας.

Σύμβουλοι τάξεων, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021 – 22:

Α1: κ. Κουρτεσάκης
Α2: κα. Λεμπέση
Α3: κα. Σπυροπούλου
Α4: κ. Μιχαηλίδης
Α5: κα. Χήρα
Α6: κα. Τασσοπούλου
Α7: κ. Κατσοχρήστος
Α8: κα. Πήττα
Α9: κ. Γκαρμπολάς
Α10: κ. Δρακόπουλος

Β1: κ. Κατσαρέας
Β2: κα. Λιβανού
Β3: κ. Γάκης
Β4: κα. Σαλιβέρου
Β5: κ. Μπούσιος
Β6: κ. Κανελλόπουλος
Β7: κα. Παλαντά
Β8: κα. Μαυροφρυδά

ΓΑ1: κ. Βασιλόπουλος
ΓΑ2: κα. Κουτρούμπα
ΓΑ3: κα. Φαλούκα
ΓΘΥ1: κ. Ευθυμίου
ΓΘΥ2: κα. Τσιούφη
ΓΘΥ3: κ. Κεχαγιάς
ΓΘΥ4: κ. Σταματάκης
ΓΘΥ5: κ. Σταματέρης
ΓΘΥ6: κ. Παρίσης
ΓΟΠ1: κ. Ζαχαρίας
ΓΟΠ2: κα. Ψαλτίδου
ΓΟΠ3: κα. Λαδά

IB1: κα. Πετροπούλου, κα. Λύτρα, κα. Σαλλιάρη
ΙΒ2: κα. Κάντα, κα. Φωτεινοπούλου