Λύκειο – Διεύθυνση / Σύμβουλοι

Διευθυντής Λυκείου  Γεώργιος Βακερλής
Διευθυντής IB DP  Εμμανουήλ Βροντάκης
Υποδιευθυντής Λυκείου  Μιχαήλ Σιάμος
Υποδιευθυντής Λυκείου  Κωνσταντίνος Αμπατζής
Υποδιευθυντής Λυκείου  Πέτρος Κατσαρέας
Σύμβουλος Λυκείου  Στέλλα Κοσμά
Σύμβουλος Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου  Ιωάννης Ζαχαρίας
Σύμβουλος Μαθητικών Δραστηριοτήτων Λυκείου  Αικατερίνη Φαλούκα
Σύμβουλος υποστήριξης μαθητών με
Μαθησιακές Δυσκολίες
 Κωνσταντίνος Γάκης

Σύμβουλοι περιοδικού Λυκείου

Σύμβουλος Ελληνικού Περιοδικού & Θησαυρού    Μαρία Λαδά
English Sunny Days Advisor   Sophia Dimopoulou

Σύμβουλος (Dean) και Βοηθοί Συμβούλου (Vice Deans) Λυκείου

Σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση στους μαθητές μας είναι η Σύμβουλος (Dean) Λυκείου. Από τη σχολική χρονιά 2015-16, ένας ακόμη θεσμός λειτουργεί επικουρικά στο έργο του Dean. Πρόκειται για τους “Βοηθούς του Συμβούλου Λυκείου” (Vice Deans) και ο καθένας έχει αρμοδιότητα μία τάξη του Λυκείου.

Οι Vice Deans επιλέγονται κάθε χρόνο, για ένα σχολικό έτος, μεταξύ των Συμβούλων των τμημάτων της κάθε μίας από τις παραπάνω τάξεις, συνεργάζονται με τον Dean, τους συμβούλους των τμημάτων και τους διδάσκοντες, παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών, τις απουσίες και τα τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς. Οι Vice Deans μεριμνούν, επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών στους χώρους του Σχολείου, συμβουλεύουν τους μαθητές για θέματα που τους απασχολούν και λειτουργούν με στόχο την αποτροπή πειθαρχικών παραπτωμάτων και την πρόληψη ατυχημάτων.

Για τη φετινή σχολική χρονιά Vice Deans είναι:
Α’ Λυκείου: Ιουλιανή Σαλιβέρου,
Β’ Λυκείου: Ζωή Λιβανού και
Γ’ Λυκείου: Φώτιος Κανελλόπουλος

Σύμβουλοι τάξεων Λυκείου

Κάθε τμήμα έχει τον υπεύθυνο καθηγητή Σύμβουλο. Πέρα από τις τυπικές αρμοδιότητες (καταγραφή απουσιών, οργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων) ο Καθηγητής – Σύμβουλος αποτελεί το πρόσωπο που συζητά με τους μαθητές, τους συμπαραστέκεται στα διάφορα προβλήματά τους και τους εμπνέει τις αξίες της παιδείας.

Σύμβουλοι τάξεων, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022 – 23:

Α1: κ. Κεχαγιάς
Α2: κ. Ευθυμίου
Α3: κ. Παπαχρήστου
Α4: κα. Σπυροπούλου
Α5: κα. Σαλιβέρου
Α6: κα. Τασσοπούλου
Α7: κ. Σταματέρης
Α8: κα. Χήρα
Α9: κ. Γκαρμπολάς
Α10: κ. Σταματάκης
Α11: κ. Σφυρής

Β1: κα. Λιβανού
Β2: κα. Πήττα
Β3: κ. Δρες
Β4: κ. Ζαχαρίας
Β5: κ. Γεωργαντίδης
Β6: κα. Πεταλίδου
Β7: κ. Κοσμάς
Β8: κ. Γάκης

ΓΑ1: κ. Βασιλόπουλος
ΓΑ2: κα. Φαλούκα
ΓΑ3: κ. Παρίσης
ΓΘΥ1: κ. Κουρτεσάκης
ΓΘΥ2: κα. Τσιούφη
ΓΘΥ3: κ. Δρακόπουλος
ΓΘΥΓ4: κ. Μιχαηλίδης
ΓΘΥΓ5: κ. Μπούσιος
ΓΟΠ1: κ. Πολυδωρόπουλος
ΓΟΠ2: κ. Κατσοχρήστος
ΓΟΠ3: κ. Κανελλόπουλος
ΓΟΠ4: κα. Λαδά

IB1: κα. Κάντα, κα. Φωτεινοπούλου, κα. Σαλλιάρη
ΙΒ2: κα. Πετροπούλου, κα. Λύτρα