Εκπαιδευτικές ανταλλαγές

Οι εκπαιδευτικές, διαπολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ μαθητών του Pierce και συνομηλίκων τους από το εξωτερικό αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του Σχολείου και συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών μας. Τα παιδιά μας ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, φιλοξενούνται σε οικογένειες μαθητών του σχολείου που προσκαλεί, γνωρίζουν νέα μέρη και ζουν για λίγες μέρες σε διαφορετικούς ρυθμούς και συνθήκες. Στη συνέχεια, φιλοξενούν οι ίδιοι, στα σπίτια τους, παιδιά από σχολεία του εξωτερικού, τους γνωρίζουν την Ελλάδα, δίνουν αληθινό νόημα στη φιλία και, όλοι μαζί οι συμμετέχοντες, βιώνουν μια ψυχαγωγική και απολαυστική εμπειρία.

Επίσκεψη από το Σκανδιναβικό Σχολείο: Copenhagen N. Zahles Gymnasieskole, Denmark.
Αντιπροσωπεία μαθητών από το Copenhagen N. Zahles Gymnasieskole της Δανίας, επισκέφθηκε το Pierce IB DP, στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, γνώρισε μαθητές μας και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Τους 22 μαθητές (ηλικίας 17 έως 19 ετών) και τους 2 καθηγητές – συνοδούς υποδέχθηκαν οι μαθητές του πενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του IB2, με ομάδα μαθητών του μαθήματος Modern Greek, οι οποίοι ήταν και οι οικοδεσπότες. Στο αμφιθέατρο του Pierce, όλοι μαζί παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε ένα μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στην Αγγλική γλώσσα, από την Καθηγήτρια Ε. Κάντζια.

Τα παιδιά συνομίλησαν, φωτογραφήθηκαν, αντήλλαξαν εμπειρίες και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης και περπάτησαν μαζί στους χώρους του Σχολείου (τάξεις, εργαστήρια, γήπεδα). Στη συνέχεια, οι μαθητές από τη Δανία, με τη συνοδεία δύο Ambassadors, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Deree και γευμάτισαν με ομάδα φοιτητών.

Επίσκεψη από το Σκανδιναβικό Σχολείο: Copenhagen Open High School, Denmark.
Αντιπροσωπεία μαθητών από το Copenhagen Open High School της Δανίας, επισκέφθηκε το Pierce IB DP, στις 28 Μαρτίου 2019, γνώρισε μαθητές μας και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Τους 15 μαθητές (ηλικίας 17 έως 19 ετών) και τους 2 καθηγητές – συνοδούς υποδέχθηκαν οι μαθητές του πενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του IB1, με ομάδα μαθητών του μαθήματος Modern Greek, οι οποίοι ήταν και οι οικοδεσπότες. Σε αίθουσα της πτέρυγας IB DP, όλοι μαζί παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε ένα μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στην Αγγλική γλώσσα, από τις Καθηγήτριες Ε. Κάντζια και Μ. Λαδά. Τα παιδιά συνομίλησαν, φωτογραφήθηκαν, αντήλλαξαν εμπειρίες και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης και περπάτησαν μαζί στους χώρους του Σχολείου (τάξεις, εργαστήρια, γήπεδα).

Αντιπροσωπείες μαθητών από το St. Catherines School, από τη Virginia των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και το Koege School της Δανίας επισκέφθηκαν το Pierce, στις 2 και στις 7 Μαρτίου 2017, αντίστοιχα, γνώρισαν μαθητές μας και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Τους 18 μαθητές από τις ΗΠΑ και τους 25 από τη Δανία (ηλικίας 17 και 18 ετών) και τους συνοδούς καθηγητές τους υποδέχθηκαν οι μαθητές των τμημάτων Γ6 Γυμνασίου, Α6  και ΓΟ3 Λυκείου, οι οποίοι ήταν και οι οικοδεσπότες. Στο Αμφιθέατρο του Pierce, οι μαθητές από τις ΗΠΑ παρακολούθησαν ένα μάθημα Μαθηματικών, στην Αγγλική γλώσσα, που συμπεριλαμβάνεται στην ύλη και των δύο χωρών, για την τελευταία τάξη του Λυκείου ενώ οι μαθητές από τη Δανία ένα μάθημα Βιολογίας, στην Αγγλική γλώσσα που, επίσης, συμπεριλαμβάνεται στην ύλη και των δύο χωρών, για την τελευταία τάξη του Λυκείου (12th Grade).