Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Pierce, το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα με εξουσιοδότηση να απονείμει στους μαθητές του Βραβεία των πανεπιστημίων Harvard & Smith, χαράσσει για άλλη μία φορά δρόμους καινοτομίας και κάνει πράξη τη φιλοσοφία του για τη συνολική καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής για τους μαθητές του, μέσω της συμμετοχής σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό παρέχουν μοναδικές μαθησιακές εμπειρίες και ευκαιρίες στους μαθητές μας να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να επιδείξουν την ανεξαρτησία του πνεύματος και την αυτοπεποίθηση που καλλιεργείται στο Κολλέγιο, να εργαστούν εκτός τάξης και να αποκτήσουν κίνητρα για δράση σε ένα νέο, ανταγωνιστικό, διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξερευνούν τις πολιτισμικές διαφορές και εξοικειώνονται με διαφορετικές συνθήκες ζωής, δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την επόμενη γενιά πολιτών και μελλοντικών ηγετών.

Οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται και παρουσιάζουν τις θέσεις τους, συμμετέχουν σε καλλιτεχνικά δρώμενα, επιχειρηματολογούν και αντικρούουν απόψεις, βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση και τη λήψη αποφάσεων, δημιουργούν πολιτισμό μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Πρόκειται, πράγματι, για μια κορυφαία εκπαιδευτική πρόκληση σε ένα σύγχρονο κόσμο, μια έμπνευση για σκέψη και δράση, μια ευκαιρία αλληλεπίδρασης, μια φρέσκια και ξεχωριστή ματιά στις μελλοντικές προοπτικές των αυριανών πολιτών του κόσμου μας.

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας είναι η βράβευση του Pierce με το International School Award για την ακαδημαϊκή περίοδο 2015 – 18. Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμεται από το Βρετανικό Συμβούλιο, στο σχολείο που:
α) συνδέεται με άλλα σχολεία της Ευρώπης στη βάση των ακαδημαϊκών του προγραμμάτων και
β) βελτιώνει τις μεθόδους διδασκαλίας του, μέσα από αυτή τη συνεργασία.

Στην τελική επιτροπή της αξιολόγησης συμμετείχαν: ο Πρόεδρος του Βρετανικού Συμβουλίου Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας καθώς και εκπρόσωπος της εταιρείας Microsoft Partners in Learning.