Ανακοινώσεις Λυκείου

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων από τους Διδάσκοντες

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: Γυμνάσιο/ Λύκειο και ΙΒ (ισχύει από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου)

Τριήμερη εκδρομή στην Καρδίτσα (11ο Διεθνής Συνάντηση Χορωδιών)

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει τριήμερη εκδρομή ομάδας μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου στην Καρδίτσα, για συμμετοχή στην 11η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών, από την Παρασκευή 12 έως και την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis                   Kefi S.A.                 Zorpidis                  Πρακτικό αξιολόγησης

Τετραήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (Αγώνες Λόγου – Forensics)

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει τετραήμερη εκδρομή ομάδας μαθητών του Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα (Pan Hellenic Forensics Tournament 2019), από την Πέμπτη 28 έως και την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τέσσερις (4) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Connection για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Connection                   Manessis                      Vlassopoulos                    Kefi S.A.                    Πρακτικό αξιολόγησης

Τριήμερη εκδρομή Α’ Λυκείου (Μεσσηνία)

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Α’ Λυκείου στη Μεσσηνία, από Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου έως και Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis                             Vlassopoulos                          @Holidays                                   Πρακτικό αξιολόγησης

Τριήμερη εκδρομή Β’ Λυκείου (Θεσσαλονίκη – Βεργίνα – Βέροια)

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Β’ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη (επίσκεψη σε Βεργίνα και Βέροια), από Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου έως και Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο έξι (6) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis         Vlassopoulos          @Holidays        Connection        Travel Factory         Kefi SA         Πρακτικό αξιολόγησης

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο CERN

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας μαθητών του Λυκείου στην Ελβετία (επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου CERN), από 21 εως 24 Απριλίου 2019. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο δύο (2) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Kefi S.A, για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

KEFI SA                           Manessis                                      Πρακτικό Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κύπρο (Μαθητικό Συνέδριο EuroMath)

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας μαθητών του Λυκείου στην Κύπρο (Πάφος), για συμμετοχή στο Μαθητικό Συνέδριο EuroMath – EuroScience 2019, από 13 έως 17 Μαρτίου 2019. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Top Kinissis από την Κύπρο, για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Top Kinissis Cyprus             Top Kinissis Greece         Manessis             Πρακτικό αξιολόγησης

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αγγλία (Αδελφοποίηση)

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας μαθητών του Λυκείου στην Αγγλία, στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποίησης με το Clevedon School, από 22 έως 26 Μαρτίου 2019. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis                 Kefi S.A.                Zorpidis Travel            Πρακτικό αξιολόγησης

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ολλανδία, Μαθητικό Συνέδριο THIMUN

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας μαθητών του Λυκείου στην Ολλανδία (Άμστερνταμ, Χάγη), από 26 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2019, για συμμετοχή στο Μαθητικό Συνέδριο THIMUN. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis                  Kefi S.A.                Himalaya Travel            Πρακτικό αξιολόγησης

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων από τους Διδάσκοντες

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: Γυμνάσιο/ Λύκειο και ΙΒ (ισχύει από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου)

Συμμετοχή στο Αθλητικό τουρνουά ΑΙΓΑΙΟ

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018, για συμμετοχή στο Αθλητικό τουρνουά ΑΙΓΑΙΟ. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis                     Vlassopoulos                atholidays            Πρακτικό αξιολόγησης

Πολυήμερη εκδρομή Γ’ Λυκείου και ΙΒ2 στη Βιέννη

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ’ Λυκείου και του ΙΒ2, στη Βιέννη, από Δευτέρα 10 έως και Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Kefi S.A. για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Kefi S.A.           Manessis                 Travel Axos                  Πρακτικό αξιολόγησης

Υποδοχή νέων μαθητών του Λυκείου

Αγαπητοί μαθητές μας,

Την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19, θα φοιτήσετε σε μια νέα εκπαιδευτική βαθμίδα (Λύκειο) ή σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών (IB DP). Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή χρονιά και καλή πρόοδο.

Λίγο πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, σας προσκαλούμε στην υποδοχή των μαθητών του Λυκείου και του ΙΒ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, στις 11:00, στο Θέατρο του Pierce. Στην εκδήλωση θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε τον Καθηγητή – Σύμβουλο του τμήματός σας και να ενημερωθείτε για τη λειτουργία του Λυκείου ή του ΙΒ, αντίστοιχα. Θα συναντήσετε τους συμμαθητές σας, καθώς και μέλη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, θα ανταλλάξετε απόψεις για θέματα που αφορούν τη μαθητική ζωή και θα γνωρίσετε την αίθουσα διδασκαλίας του τμήματός σας.

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Εφόσον επιθυμείτε να συνοδεύσετε τα παιδιά σας στο σχολείο την ημέρα αυτή, θα έχετε τη δυνατότητα να σταθμεύσετε εντός του Κολλεγίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορείτε να παραμείνετε στην τραπεζαρία του Pierce, όπου θα συναντήσετε τα παιδιά σας, όταν ολοκληρωθεί η υποδοχή, στις 13:30, περίπου.

Έναρξη σχολικού έτους 2018-19

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Θα θέλαμε, να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα της νέας σχολικής χρονιάς 2018-19, για το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το IB DP του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου  2018.

Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στο σχολείο στις 8:30 και θα ακολουθήσει ο Αγιασμός. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έως τη λήξη των μαθημάτων, στις 15:30. Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών που χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία, θα γίνει με τα κανονικά δρομολόγια. Την ίδια μέρα (Τρίτη 11/9) θα ξεκινήσει και η λειτουργία του Προγράμματος Απογευματινών Δραστηριοτήτων.

Ευχόμαστε καλή πρόοδο στα παιδιά μας και σας περιμένουμε με χαρά, για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Από τη Διεύθυνση Λυκείου

Συνάντηση με τους Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών του Λυκείου

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Η γόνιμη και σταθερή συνεργασία και επικοινωνία με τους Γονείς και Κηδεμόνες είναι μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρει το Pierce. Οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους Γονείς συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών μας, εδραιώνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ μας, προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν ζητήματα φοίτησης, παρουσίας ή συμπεριφοράς που πιθανόν να προκύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε σε συνάντηση με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Λυκείου του Pierce σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, κατά τάξη:

  • Ενημέρωση Γονέων των μαθητών της Α΄ Λυκείου: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου
  • Ενημέρωση Γονέων των μαθητών της Β΄ Λυκείου και του IB 1: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου
  • Ενημέρωση Γονέων των μαθητών της Γ΄ Λυκείου και του ΙΒ 2: Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από 17:00 έως 19:00στο Θέατρο του Pierce και θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του Κολλεγίου. Η σπουδαιότητα των θεμάτων και το κοινό ενδιαφέρον μας για την πρόοδο των παιδιών μας καθιστούν την παρουσία σας απαραίτητη.