Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η αγγλική γλώσσα είναι ένα εργαλείο ζωής και η εκμάθησή της σημαίνει την απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων σε πολλά επίπεδα καθιστώντας την ανεκτίμητο εφόδιο για το μέλλον των μαθητών μας. Όπως με κάθε γλώσσα, πέραν της εκμάθησης της γραμματικής και του λεξιλογίου της, διδάσκεται και ένας νέος τρόπος σκέψης και αντίληψης του κόσμου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η φοίτηση στο σχολείο μας αποτελεί εξ ορισμού πιστοποίηση της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Επειδή, όμως, γνωρίζουμε ότι η απόκτηση τίτλων σπουδών είναι μια σημαντική υπόθεση για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών μας, οι καθηγητές του Αγγλικού Τμήματος προετοιμάζουν τους μαθητές για την απόκτηση των τίτλων αυτών, όταν κρίνεται πως είναι έτοιμοι για αυτό.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μαθητές, τόσο στην αρχή της φοίτησής τους στο σχολείο μας όσο και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, κατατάσσονται με κριτήριο την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και με γνώμονα πάντα την ομαλή πορεία και πρόοδό τους στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Από τη σχολική χρονιά 2013-14, εισάγουμε μια ανανεωμένη συλλογή διδακτικών βιβλίων η οποία θεωρούμε ότι συνάδει με το ανωτέρω σκεπτικό. Τα καινούρια βιβλία έχουν επιλεγεί μετά από πολλή σκέψη και μελέτη της επιτροπής του Αγγλικού Τμήματος. Στην επιλογή αυτή έχει ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες το οποίο ορίζει επίπεδα επάρκειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και για το οποίο μπορείτε να πληροφορηθείτε, επισκεπτόμενοι τον παρακάτω τον σύνδεσμο http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Assistant Heads: Sophia Dimopoulou (Lyceum), Foteini Samata (Gymnasium)

 1. Chrysanthi Agrafioti
 2. Evangelia Alexopoulou
 3. Maria Arvaniti
 4. Afroditi Chrysanthopoulou
 5. Nicholas Colasanto
 6. Chryssoula Babouris – Smith
 7. Christina Chryssaki
 8. Iakovos Delatolas – Saveris
 9. Thalia Demesticha
 10. Sophia Dimopoulou
 11. Eleni Florou
 12. Alexandra Gennadiou
 13. Vasiliki Giannopoulou
 14. Gisela Iosif
 15. Efthymia Karava
 16. Elpida Karmali
 17. Christina Katsouli
 18. Aspasia Krintira
 19. Evangelia Kyriakidou
 20. Marilena Maniati
 21. Eliza Markaki
 22. Apostolos Mavrommatis
 23. Veraliza Miliaresi
 24. Evangelia Niadas
 25. Maria Petropoulou
 26. Zinovia Pissari
 27. Niki Poulaki
 28. Foteini Samata
 29. Nikoleta Sarantopoulou
 30. Evgenia Skountzou
 31. Konstantinos Tatsis
 32. Zoe Tsakmaki
 33. Christina Tziva
 34. Christina Varveri
 35. Evangelia Vlachogianni