Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Στο Διεθνές περιοδικό “Education, Teaching and Social Studies” Vol. 3, No. 2, δημοσιεύτηκε μετά από κρίση, άρθρο των εκπαιδευτικών Παναγιώτη Σφυρή και Σπυρίδωνα Δουκάκη με τίτλο: Transforming Students’ Knowledge about Democracy and Citizenship through Art and the Use of Educational Media.

Οι εκπαιδευτικοί Δρ Σπυρίδων Δουκάκης και κ. Παναγιώτης Σφυρής συμμετείχαν με δημοσίευση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Εκπαίδευση στον 21 αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020. Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα “Οι εικόνες και ο λόγος μαθητών/ριών για τη δημοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη. Διδακτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες Β’ Λυκείου”. Επιπλέον, οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν αναλάβει το συντονισμό της συνεδρίας “Κοινωνιολογία Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Έρευνα”. Για 5η χρονιά ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης διετέλεσε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Μία ακόμα δημοσίευση, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Εκπαίδευση στον 21 αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας” (25-27/9), πραγματοποίησε η εκπαιδευτικός κα Σοφία Λυμπεροπούλου, η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς της, με θέμα “Πρόταση μετασχηματισμού της διδακτικής προσέγγισης με στόχο την εκμάθηση ξένων γλωσσών”.

Οι εκπαιδευτικοί κα Ευίτα Αλεξοπούλου, Επικεφαλής του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας και Δρ Σπυρίδων Δουκάκης, Επικεφαλής του τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών συμμετείχαν με δημοσίευση στο 5th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020. Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν εργασία με θέμα “Knowledge Transformation and Distance Learning for Secondary Education Students. The Role of Educational Neuroscience”.

Επίσης, στο 5th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (25-27/9), οι εκπαιδευτικοί κα Θεοδώρα Χήρα, κα Γεωργία Μιχαλοπούλου και Δρ Σπυρίδων Δουκάκης συμμετείχαν με την εργασία “The integration of e-tutoring programs in secondary education. Α digital transformation strategy”.

Οι εκπαιδευτικοί κα Ευίτα Αλεξοπούλου και Δρ Σπυρίδων Δουκάκης συμμετείχαν στο 2nd Conference on “Brain Function Assessment in Learning” (BFAL2020), με την εργασία “Distance Learning for Secondary Education Students. The Role of Educational Neuroscience”. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2020. Επιπλέον, στο Συνέδριο, ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης συμμετείχε ως μέλος συγγραφικής ομάδας, με την ερευνητική εργασία “Mathematical Problem Solving and Cognitive Enhancement”.

Στο GeNeDis 2020, συμμετείχε ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης ως προσκεκλημένος ομιλητής για να παρουσιάσει τις σύγχρονες προκλήσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ομιλία του είχε τον τίτλο “Educational Neuroscience and Distance Learning”. Στο διεθνές συνέδριο “Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research (GeNeDis 2020)” 9-11/10), ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης συμμετείχε επίσης και ως μέλος συγγραφικής ομάδας με τις ερευνητικές εργασίες “An application for exploring visual perception. A pilot neuroeducational study”, “Cognitive Enhancement through Mathematical Problem Solving” και “Debunking the learning styles neuromyth. A qualitative approach”. Ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Στο 9th International Conference on Interactive Collaborative and Blended Learning–ICBL2020, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2020, οι εκπαιδευτικοί κα Ευίτα Αλεξοπούλου και Δρ Σπυρίδων Δουκάκης δημοσίευσαν εργασία με θέμα “The Role of Educational Neuroscience in Distance Learning. Knowledge Transformation Opportunities”.

Τέλος, ο Δρ Σπυρίδων Δουκάκης συμμετείχε στο 12ο συνέδριο “Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2020, ως ένας εκ των συγγραφέων της ερευνητικής εργασίας “Using Learning Theories for the Creation of a Distance Digital Course in Mathematics for Higher Education”. Η εργασία επιλέχθηκε για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science. Στο εν λόγω συνέδριο ο Δρ Δουκάκης διετέλεσε για μία ακόμα χρονιά, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

Ο καθηγητής Παναγιώτης Πολυδωρόπουλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης 50 ωρών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από 6 Απριλίου έως 17 Μαΐου 2020, με τίτλο “Εισαγωγή στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης”. Ο κ. Πολυδωρόπουλος παρακολούθησε, επίσης, ενημερωτική επιμόρφωση Κριτών Ρητορικών Αγωνισμάτων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 18.30-21.30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αιγάλεω, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης “Ρήσεις και Αντι-ρήσεις”.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας Δρ. Πολυξένη Μυρίλλα παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο εξετάσεων της France Education International, διάρκειας 19 ωρών, από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019, με αντικείμενο τη γραπτή και προφορική κατανόηση κειμένων, τη γραπτή και προφορική έκφραση, καθώς και την προσομοίωση εξετάσεων DALF C1 – C2, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της France Education International. Η κα. Μυρίλλα παρακολούθησε, επίσης, το επιμορφωτικό σεμινάριο εξετάσεων της France Education International, διάρκειας 22 ωρών, από 10 έως 13 Φεβρουαρίου 2020, με αντικείμενο τη γραπτή και προφορική κατανόηση κειμένων, τη γραπτή και προφορική έκφραση, καθώς και την προσομοίωση εξετάσεων DELF A1 – A2 – B1 – B2, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της France Education International. Η κα. Μυρίλλα παρακολούθησε, επίσης, το επιμορφωτικό σεμινάριο εξετάσεων της France Education International, διάρκειας 12 ωρών από 14 έως 15 Φεβρουαρίου 2020, με αντικείμενο τη γραπτή και προφορική κατανόηση κειμένων, τη γραπτή και προφορική έκφραση, καθώς και την προσομοίωση εξετάσεων SORBONNE C1 – C2, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της France Education International. Χάρη στις παραπάνω εξετάσεις, η κα Μυρίλλα απέκτησε πιστοποίηση για εξέταση υποψηφίων και διόρθωση γραπτών δοκιμίων, στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Οι καθηγητές Κωνσταντίνος Γάκης, Αγγελική Κεχαγιά, Αγχινόη – Ειρήνη Κοσμαδάκη, Ευαγγελία Κουτσοκέρα, Μαρία Λαδά, Σοφία Λυμπεροπούλου, Μαρία – Ελένη Πλιακοστάμου και Παναγιώτης Πολυδωρόπουλος ολοκλήρωσαν επιτυχώς την παρακολούθηση του εξ΄ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης 25 ωρών, από 3 έως 20 Δεκεμβρίου, με τίτλο “Online learning design” του Amsterdam University of Applied Sciences.

Η Δρ. Ειρήνη Κασάπη, καθηγήτρια – θεολόγος, συμμετείχε με ανακοίνωση στον Κύκλο Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων “Επιστήμης Κοινωνία” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ/ΙΙΕ): “Η φωτογραφία που μας άγγιξε. Χίλιες λέξεις για μια εικόνα από ιστορικούς και αρχαιολόγους”, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το θέμα: “Στριγγόλνικοι. Η αποκρυπτογράφηση μιας ρωσικής αίρεσης μέσω μιας φωτογραφίας”. Στην ανακοίνωσή της η κ. Κασάπη ανέλυσε την ιστορία της γένεσης της πρώτης ομαδικής αίρεσης στο χώρο της Ρωσίας (14ος αι.), της αίρεσης των Στριγγόλνικων και επιχείρησε να φωτίσει ορισμένα σκοτεινά σημεία της μετέπειτα καταδίκης των αιρετικών από την Ρωσική Εκκλησία.

Η εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας, Μαριλένα Μανιάτη, ολοκλήρωσε επιτυχώς την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης 64 ωρών, από 13 Οκτωβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο “Classroom Strategies for Inquiry-Based Learning” του University of Texas at Austin. Η κα Μανιάτη παρακολούθησε, επίσης, το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 32 ωρών, από 5 Ιανουαρίου έως 2 Μαρτίου 2020, με τίτλο “Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking” του Harvard University, καθώς και το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 64 ωρών, από 12 Φεβρουαρίου έως 10 Μαΐου 2020, με τίτλο “Launching Innovation in Schools” του Massachusetts Institute of Technology.

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012_13

Δραστηριότητες Εκπαιδευτικών του Pierce κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και παλαιότερα