ΔΕΙΤΕ

Λύκειο - Διεύθυνση / Σύμβουλοι

Διευθυντής Λυκείου

Γεώργιος Βακερλής

Διευθυντής IB DPΕμμανουήλ Βροντάκης

Υποδιευθυντής Λυκείου

Μιχαήλ Σιάμος

Υποδιευθύντής Λυκείου

Κωνσταντίνος Αμπατζής

Σύμβουλος Λυκείου

Στυλιανή Κοσμά

Σύμβουλος Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου

Χρήστος Κουρτεσάκης

Σύμβουλος Μαθητικών Δραστηριοτήτων Λυκείου

Ιουλιανή Σαλιβέρου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύμβουλος Ελληνικού Περιοδικού

   Αθηνά Παναγιωτοπούλου

English Sunny Days Advisor

   Sophia Dimopoulou


Σύμβουλος (Dean) και Βοηθοί Συμβούλου (Vice Deans) Λυκείου

Σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση στους μαθητές μας είναι η Σύμβουλος (Dean) Λυκείου, κα. Στυλιανή Κοσμά. Από τη σχολική χρονιά 2015-16, ένας ακόμη θεσμός λειτουργεί επικουρικά στο έργο του Dean. Πρόκειται για τους “Βοηθούς του Συμβούλου Λυκείου” (Vice Deans), οι οποίοι θεσπίστηκαν για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Οι Vice Deans επιλέγονται κάθε χρόνο, για ένα σχολικό έτος, μεταξύ των Συμβούλων των τμημάτων της κάθε μίας από τις παραπάνω τάξεις, συνεργάζονται με τον Dean, τους συμβούλους των τμημάτων και τους διδάσκοντες, παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών, τις απουσίες και τα τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς. Οι Vice Deans μεριμνούν, επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών στους χώρους του Σχολείου, συμβουλεύουν τους μαθητές για θέματα που τους απασχολούν και λειτουργούν με στόχο την αποτροπή πειθαρχικών παραπτωμάτων και την πρόληψη ατυχημάτων.

Για τη σχολική χρονιά 2018-19, Vice Deans είναι: 
Α΄ Λυκείου: Αντώνιος Μιχαηλίδης και
Β΄ Λυκείου: Ζωή Λιβανού.

Σύμβουλοι τάξεων Λυκείου

Κάθε τμήμα έχει τον υπεύθυνο καθηγητή Σύμβουλο. Πέρα από τις τυπικές αρμοδιότητες (καταγραφή απουσιών, οργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων) ο Καθηγητής - Σύμβουλος αποτελεί το πρόσωπο που συζητά με τους μαθητές, τους συμπαραστέκεται στα διάφορα προβλήματά τους και τους εμπνέει τις αξίες της παιδείας.

Σύμβουλοι τάξεων, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017 - 18, θα είναι:

Α1: κα. Παναγιωτοπούλου
Α2: κ. Μισυρλής
Α3: κα. Φαλούκα
Α4: κα. Τουρίκη
Α5: κα. Λιβανού
Α6: κ. Κεχαγιάς
Α7: κ. Δρακόπουλος
Α8: κα. Τσιούφη
Α9: κ. Ηλιόπουλος
Α10: κ. Γκαρμπολάς
Α11: κ. Τζήρος

Β1: κ. Κοσμάς
Β2: κ. Μπούσιος
Β3: κ. Διαμάντης
Β4: κ. Παρίσης
Β5: κ. Μελάς
Β6: κ. Μιχαηλίδης
Β7: κα. Σαλιβέρου

ΓΑ1: κα. Κουτρούμπα
ΓΑ2: κ. Βασιλόπουλος
ΓΘ1: κ. Κουρτεσάκης
ΓΘ2: κ. Ευθυμίου
ΓΘ3: κ. Αμπατζής
ΓΟ1: κα. Μαυρίκου
ΓΟ2: κα. Γαλανοπούλου

Α2 κ. Διαμάντης
Α3 κ. Μισυρλής
Α4 κ. Δρακόπουλος
Α5 κ. Μουρούτη
Α6 κ. Παρίσης
Α7 κ. Χήρα
Β1 κ. Μελάς
Β2 κ. Κυριάκου
Β3 κ. Κοσμά
Β4 κ. Σταματάκης
Β5 κ. Κεχαγιά
ΓΚ1 κ. Βασιλόπουλος
ΓΚ2 κ. Γιαννακοπούλου
ΓΘ1 κ. Κουρτεσάκης
ΓΘ2 κ. Τσατάλης
ΓΤ1 κ. Ψαλτίδου
ΓΤ2 κ. Σιάμος