ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

 • Οι Απογευματινοί Όμιλοι, για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.
 • Τα μαθήματα ξεκινούν μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος (15:30) και διαρκούν μέχρι τις 17:00.
 • Την πρώτη ημέρα των μαθημάτων των Απογευματινών Ομίλων οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στις 15:30 στο Θέατρο, όπου θα συναντήσουν τους καθηγητές τους.
 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του κάθε Ομίλου και να αποχωρούν από το σχολείο αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. Η αποχώρηση πριν τη λήξη του προγράμματος επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια του Γονέα/Κηδεμόνα.
 • Τις ημέρες που το Σχολείο έχει προγραμματίσει εξορμήσεις ή εορτές, οι μαθητές θα ενημερώνονται εγκαίρως για τη λειτουργία ή μη των Απογευματινών Ομίλων.
 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους σχολικούς χώρους και τα αντικείμενα συμμαθητών τους (τετράδια, βιβλία κ.λπ.) που βρίσκονται στις τάξεις.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής, ενώ έχει προσέλθει στο σχολείο για το πρωινό πρόγραμμα, δεν θα παρακολουθήσει τον Απογευματινό Όμιλο, οι Γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τη γραμματεία Απογευματινών Δραστηριοτήτων (κ. Σ. Τρυφωνοπούλου, κ. Κ. Ατσάλη, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1164, fax 210 6083214, e-mail: [email protected]).
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητού από τον Απογευματινό Όμιλο στον οποίο συμμετέχει, οι Γονείς θα λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή SMS στο κινητό τους.
 • Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τη γραμματεία (κ. Σ. Τρυφωνοπούλου, κ. Κ. Ατσάλη, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1164, fax 210 6083214, e-mail: [email protected]).
 • Προκειμένου να λειτουργήσει τμήμα Απογευματινού Ομίλου απαιτείται να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μαθητών, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με τη δραστηριότητα.
 • Οι Απογευματινοί Όμιλοι αποτελούν συνέχεια του πρωινού προγράμματος του Pierce και κατά συνέπεια ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου – Λυκείου, ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός από τους Γονείς και Κηδεμόνες κατά την εγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο.