Η εκπαίδευση στο IB

Το πρόγραμμα ΙΒ θέτει προκλήσεις στους μαθητές: να αριστεύουν στις σπουδές τους, να εξελιχθούν ως προσωπικότητες, να αγαπήσουν και να κάνουν πράξη τη δια βίου μάθηση, με ενθουσιασμό και συναίσθηση. Το ΙΒ διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις με αισιοδοξία και ευρύ νου, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, λαμβάνουν αποφάσεις με ηθικά κριτήρια και αναδεικνύουν τις κοινές ανθρώπινες αξίες. Επίσης, προετοιμάζονται να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στο Σχολείο, στον πραγματικό κόσμο, σε περίπλοκες και απρόβλεπτες συνθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.