Τι είναι ο IBO?

Ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒΟ) ιδρύθηκε το 1968, είναι μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό σωματείο και προσφέρει τέσσερα, παγκοσμίως διακεκριμένα, προγράμματα διεθνούς εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των πνευματικών, προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν, να μάθουν και να εργαστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό περιβάλλον. Τα σχολεία που προσφέρουν το πρόγραμμα έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση από τον ΙΒΟ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.