Πρόγραμμα IB

Το πρόγραμμα ΙΒ προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας και να επιτύχουν ως αυριανοί πολίτες του κόσμου!

To International Baccalaureate Diploma Program (IB DP) είναι διεθνώς αναγνωρισμένο προ-πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και απευθύνεται σε μαθητές που στοχεύουν σε σπουδές στο εξωτερικό. Είναι ένα διετές, εντατικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα και προσφέρεται σε μαθητές που αποφοιτούν από την Α΄ Λυκείου. Οι τελικές εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΒ λαμβάνουν χώρα το Μάιο του δεύτερου έτους του προγράμματος, δηλαδή της αντίστοιχης Γ΄ Λυκείου.