Κανονισμός Φοίτησης Γυμνασίου

Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός, προκειμένου να λειτουργεί ομαλά και να εκπληρώνει τους στόχους του, οφείλει να διατυπώνει με σαφήνεια, αλλά και να τηρεί ένα πλαίσιο κανόνων οι οποίοι διέπουν τη σχέση των μελών του. Στο Γυμνάσιο του Pierce αυτόν το ρόλο έχει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και είναι σύμφωνος με τις αρχές και τις αξίες που καθορίζουν την λειτουργία του Σχολείου μας.

Παρακαλούμε τους Γονείς και Κηδεμόνες να είναι αρωγοί του Σχολείου στην προσπάθεια τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας με τελικό στόχο την εφαρμογή της παιδαγωγικής πολιτικής του Σχολείου.

Διαβάστε τον εγκεκριμένο από την Σύμβουλο Εκπαίδευσης /Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας “Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας