Φυσική Αγωγή

Φιλοσοφία: Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Pierce έχουν ως βασική τους αξία την αρχαία ρήση “Νους υγιής εν σώματι υγιεί”. Στόχος του Σχολείου μας είναι η αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών χαρακτηριστικών των μαθητών. Συγκεκριμένα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Pierce στοχεύει στην:

– Σωστή ανάπτυξη και διάπλαση του σώματος και της κινητικής συμπεριφοράς
– Καλλιέργεια κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, επιμονή, θάρρος και πειθαρχία
– Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης μέσω της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες
– Συστηματική ενημέρωση για τις σωστές διατροφικές συνήθειες

Όλα αυτά συντελούν στη δημιουργία πολύπλευρων και υγιών προσωπικοτήτων, δομημένων με τις διαχρονικές αξίες του αθλητισμού, όπως η αξιοκρατία, ο σεβασμός στον αντίπαλο, το fair play, η μετριοφροσύνη και η προσωπική πειθαρχία.