Γυμνάσιο – Διεύθυνση / Σύμβουλοι

Διευθυντής Γυμνασίου Ιωάννης Κλαδάς
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου Σταματία Μαυρίκου
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου Ελένη Δήμου
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου Μαρία Κόρδα

Σύμβουλος Γυμνασίου

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Director, Culture and Outreach

Γιάννος Τσατάλης

Σύμβουλος Μαθητικών Κοινοτήτων Γυμνασίου

Ζωή Μαυροφρυδά

Σύμβουλος Μαθητικών Δραστηριοτήτων Γυμνασίου

Χριστίνα Κορωναίου

Σύμβουλοι εκδόσεων

Οι Σύμβουλοι εκδόσεων είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των περιοδικών “Sunny Days”και “Φωτεινές Ημέρες” με κείμενα – δημιουργίες και εργασίες των μαθητών. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι Σύμβουλοι εκδόσεων είναι:

Σύμβουλος Ελληνικού Περιοδικού Ιωάννης Κοσμάς
English Sunny Days Advisor Vassiliki Giannopoulou

Σύμβουλος (Dean) και Βοηθοί Συμβούλου (Vice Deans) Γυμνασίου

Σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση στους μαθητές μας είναι οι Σύμβουλοι (Deans) Γυμνασίου (κ. Πέτρος Κατσαρέας) και Λυκείου (κ. Στέλλα Κοσμά). Από τη σχολική χρονιά 2015-16, ένας ακόμη θεσμός λειτουργεί επικουρικά στο έργο των Deans. Πρόκειται για τους “Βοηθούς των Συμβούλων Γυμνασίου – Λυκείου” (Vice Deans), οι οποίοι θεσπίστηκαν για τις τάξεις α΄, β΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου. Οι Vice Deans επιλέγονται κάθε χρόνο, για ένα σχολικό έτος, μεταξύ των Συμβούλων των τμημάτων της κάθε μίας από τις παραπάνω τάξεις, συνεργάζονται με τον Dean, τους συμβούλους των τμημάτων και τους διδάσκοντες, παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών, τις απουσίες και τα τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς.
Οι Vice Deans μεριμνούν, επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών στους χώρους του Σχολείου, συμβουλεύουν τους μαθητές για θέματα που τους απασχολούν και λειτουργούν με στόχο την αποτροπή πειθαρχικών παραπτωμάτων και την πρόληψη ατυχημάτων.
Για τη φετινή σχολική χρονιά οι Vice Deans  είναι:
Α΄ Γυμνασίου: Γεωργία Μιχαλοπούλου
Β΄ Γυμνασίου: Βασίλειος Σταματάκης
Α΄ Λυκείου: Κλειώ Κουτρούμπα
Β΄ Λυκείου: Αντώνιος Μιχαηλίδης

Σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση στους μαθητές μας είναι ο Σύμβουλος (Dean) Γυμνασίου. Από τη σχολική χρονιά 2015-16, ένας ακόμη θεσμός λειτουργεί επικουρικά στο έργο του Dean. Πρόκειται για τους “Βοηθούς του Συμβούλου Γυμνασίου” (Vice Deans) και ο καθένας έχει αρμοδιότητα μία τάξη του Γυμνασίου.

Οι Vice Deans επιλέγονται κάθε χρόνο, για ένα σχολικό έτος, μεταξύ των Συμβούλων των τμημάτων της κάθε μίας από τις παραπάνω τάξεις, συνεργάζονται με τον Dean, τους συμβούλους των τμημάτων και τους διδάσκοντες, παρακολουθούν τις επιδόσεις των μαθητών, τις απουσίες και τα τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς. Οι Vice Deans μεριμνούν, επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών στους χώρους του Σχολείου, συμβουλεύουν τους μαθητές για θέματα που τους απασχολούν και λειτουργούν με στόχο την αποτροπή πειθαρχικών παραπτωμάτων και την πρόληψη ατυχημάτων.

Για τη φετινή σχολική χρονιά Vice Deans είναι:
Α’ Γυμνασίου: Φλωρεντία Πίκουλα
Β’ Γυμνασίου: Μαρία Μιχαηλίδου και
Γ΄ Γυμνασίου: Αγγελής Τριανταφύλλου

Σύμβουλοι τάξεων Γυμνασίου

Κάθε τμήμα έχει τον υπεύθυνο καθηγητή Σύμβουλο. Ο καθηγητής σύμβουλος τμήματος είναι πολύ σημαντική συνιστώσα της σχολικής διαδικασίας, στο Κολλέγιο. Η συμπεριφορά του τμήματος, η λειτουργία της ομάδας, κάποιες φορές ακόμα και η πρόοδος των μαθητών εξαρτάται, κατά πολύ, από τη συνεισφορά του Συμβούλου. Κάθε μαθητική κοινότητα είναι μια μικρή, οργανωμένη κοινωνία, που οφείλει να προετοιμάζει τα μέλη της για την κοινωνία των ενηλίκων, να διδάσκει σωστή συμπεριφορά (δικαιώματα και υποχρεώσεις), καθώς και σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου.

Ο καθηγητής-σύμβουλος είναι το πρόσωπο που θα βοηθήσει στην εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές διαδικασίες, θα ενημερώσει αξιόπιστα, θα διδάξει το σεβασμό στους κανόνες της σχολικής ζωής (και συνεπώς το σεβασμό στους άλλους), θα ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών και θα τους καθοδηγήσει στη μεθόδευση της εργασίας τους, ώστε να αποφύγουν το άγχος ή την προχειρότητα.

Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός – συμβουλευτικός για τους μαθητές του, αλλά και συνδετικός μεταξύ του τμήματός του, της Διεύθυνσης του Σχολείου και των γονέων. Προκειμένου να επιτύχει στο έργο του είναι αναγκαία η άριστη σχέση με την ομάδα. Στηριζόμενος στην ειλικρινή διάθεση για συνεργασία και διάλογο με τους μαθητές, κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και μπορεί να παρεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπου χρειάζεται, σε κάθε σχολική διαδικασία, δημιουργώντας και διατηρώντας το κατάλληλο κλίμα για την επίτευξη των στόχων που περιγράφηκαν.

Σύμβουλοι τάξεων, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 – 24:

Α1: κα. Ξένου
Α2: κα. Χήρα
Α3: κα. Μιχαλοπούλου
Α4: κα. Γαλανοπούλου
Α5: κα. Πίκουλα
Α6: κα. Μπαραμπούτη
Α7: κα. Παναγιωτακοπούλου
Α8: κα. Παναγιωτοπούλου
Α9: κα. Κουτσοθανάση
Α10: κ. Παπαϊωάννου

Β1: κ. Αϊβαλιώτης
Β2: κα. Μιχαηλίδου
Β3: κα. Κορωναίου
Β4: κα. Δέσπη
Β5: κα. Μητροτόλη
Β6: κα. Χατζηγιάννη
Β7: κα. Καπράλου
Β8: κα. Μάμιδα
Β9: κα. Κεχαγιόγλου
Β10: κα. Φίλιππα

Γ1: κα. Σταματάκου
Γ2: κ. Διαμάντης
Γ3: κ. Τσιουρής
Γ4: κα. Παναγοπούλου
Γ5: κα. Ζηκίδου
Γ6: κ. Τριανταφύλλου
Γ7: κ. Μπάλλος
Γ8: κ. Δήμου Χ.
Γ9: κ. Χατζηνάκης
Γ10: κα. Μαυροφρυδά