Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Οι καθηγητές του τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Pierce-Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος έχουν ως πρωταρχικό στόχο να εκπαιδεύσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του Pierce στα αντικείμενα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας. Οι τέσσερις αυτοί τομείς, διαδραματίζουν και θα διαδραματίζουν με πολλαπλούς τρόπους, σημαίνοντα ρόλο τόσο στη σχολική ζωή όσο και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή των σημερινών μαθητών και μαθητριών μας.

Συνολικά, με ένα συνδυασμό που περιλαμβάνει:

α) τα μαθήματα του επίσημου ωρολογίου προγράμματος στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας, των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,

β) πρόσθετες δράσεις και δραστηριότητες που προσφέρονται στους μαθητές και τις μαθήτριες μέσω των ομίλων και των ακαδημιών και μέσω των δράσεων που σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί και πραγματοποιούνται με την ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών,

οι τελευταίοι/ες αποκτούν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες, διαμορφώνουν αξίες και στάσεις μέσω μιας ολιστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όλα τα παραπάνω ενισχύονται σε υψηλό βαθμό από τις δομές του Pierce, στο οποίο λειτουργούν τρία εργαστήρια Πληροφορικής και ένα εργαστήριο Κατασκευών. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα με υλικό και κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί του ακαδημαϊκού τμήματος αναπτύσσουν και προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες πρόσθετο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναπτύσσεται συνεργατικά. Συγχρόνως, οι εκπαιδευτικοί του ακαδημαϊκού τμήματος ενισχύουν με πολλαπλούς τρόπους τη συμμετοχή των μαθητών/ριών σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και σε δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής περιέργειάς τους, την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό.

Με την κατάλληλη προετοιμασία και χάρη στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών μας, έχουν καταγραφεί σημαντικές επιτυχίες των τελευταίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή εβδομάδα του Κώδικα

Κατάκτηση της 1ης θέσης στον τελικό του Ελληνικού Διαγωνισμού της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO™ 2018 και της 4ης θέσης στον κόσμο στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ταϊλάνδη!

Συμμετοχή στο camp προετοιμασίας για την Εθνική Ομάδα Πληροφορικής!

Βράβευση του Pierce ως “The Entrepreneurial School of the Year”, στην Ελλάδα για το 2018!

Η 2η θέση στον διεθνή διαγωνισμό Young Business Talents

Πραγματοποίηση του Ελληνικού διαγωνισμού Diamond Challenge για δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από όλη τη χώρα!

1η θέση στο Διαγωνισμό μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Squeezy!

Tο ηλιακό αυτοκίνητο των μαθητών της Ακαδημίας Μηχανικής του Pierce!

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στο Pierce

Οργάνωση δράσης: Ώρα του Κώδικα

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Επικεφαλής Ακαδημαϊκού τμήματος: Φώτιος Κατσοχρήστος

Καθηγητές/ήτριες Πληροφορικής:

 1. Δρ Σπυρίδων Δουκάκης
 2. Γεώργιος Δρες
 3. Αθανάσιος Δρίβας
 4. Στυλιανός Κατσούλης
 5. Φώτιος Κατσοχρήστος
 6. Ιωάννα Πυλιώτη
 7. Αθηνά Σταυράκη
 8. Μαρία Στιβακτάκη
 9. Σπυρίδων Φούντας
 10. Αλεξάνδρα Ψαλτίδου

Καθηγητές/ήτριες Τεχνολογίας:

 1. Μαξιμιλιανός Βασιλείου
 2. Στυλιανός Κατσούλης
 3. Λουΐζα Σταθοπούλου

Καθηγητές Οικονομικών Επιστημών:

 1. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλος
 2. Ηλίας Μηνάς
 3. Γεώργιος Παπαχρήστου
 4. Παναγιώτης Σφυρής

Καθηγήτριες Κοινωνικών Επιστημών:

 1. Ελένη Σαρρή
 2. Ζωή Φράγκου

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας:

 1. Γεωργία Παναγιωτακοπούλου