Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών του Κολλεγίου:

 • Συνεδριάζει σε τακτική (εβδομαδιαία) βάση.
 • Παρακολουθεί την πορεία της διδακτέας ύλης, όπως αυτή καθορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΠΕΘ.
 • Έχει οργανωμένη τράπεζα ασκήσεων και διαγωνισμάτων, η οποία διαρκώς ενημερώνεται.
 • Συνεργάζεται με τα άλλα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Κολλεγίου και με όλους τους Εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Παρέχει οργανωμένα φυλλάδια ασκήσεων και θεωρίας με σκοπό την εμπέδωση της ύλης, την επιπλέον εξάσκηση και τη δημιουργία κινήτρου για μάθηση.
 • Αξιοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και το Internet, με το ανάλογο λογισμικό και οπτικοακουστικό υλικό, μέσω:
  • των εργαστηρίων Η/Υ
  • της ψηφιακής πλατφόρμας BlackBoard και
  • των Smart Classrooms που διαθέτει το σχολείο μας.
 • Διοργανώνει ομιλίες στο Θέατρο, όπου παρουσιάζονται στα παιδιά η Ιστορική διαδρομή των Μαθηματικών, βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων, καθώς και θέματα που αφορούν στη σχέση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες.
 • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των Ομίλων Μαθηματικών στους οποίους, μεταξύ άλλων, οι μαθητές:
  • ενημερώνονται για τα σύγχρονα πεδία έρευνας της επιστήμης
  • ενημερώνονται για τη διεξαγωγή και την πιθανή συμμετοχή τους σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς
  • γνωρίζουν εκπαιδευτικά λογισμικά Μαθηματικών
  • επιπλέον, λαμβάνουν φύλλα ορολογίας των Μαθηματικών στην Αγγλική Γλώσσα, ώστε να αποκτήσουν ευχέρεια με την ανάγνωση και χρήση της ξένης βιβλιογραφίας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετέπειτα επιστημονική και ακαδημαϊκή τους κατάρτιση
  • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των Απογευματινών Ομίλων Μαθηματικών, των οποίων αποκλειστικό μέλημα είναι η οργανωμένη προετοιμασία των μαθητών για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Επικεφαλής Ακαδημαϊκού τμήματος: Δημήτριος Μισυρλής
Βοηθός Επικεφαλής: Χρήστος Διαμάντης

Καθηγητές Μαθηματικών:

 1. Βασιλική Αμπλιανίτη
 2. Εμμανουήλ Βροντάκης
 3. Δημήτριος Γεωργαντίδης
 4. Κωνσταντίνος Γκαρμπολάς
 5. Εμμανουέλα Δημητρουλάκη
 6. Χρήστος Διαμάντης
 7. Ιωάννης Ζαχαρίας
 8. Φώτιος Κανελλόπουλος
 9. Σπυριδούλα Κάντα
 10. Ιωάννης Κλαδάς
 11. Βαρβάρα Μάμιδα
 12. Βασίλειος Μελάς
 13. Δημήτριος Μισυρλής
 14. Γεωργία Μιχαλοπούλου
 15. Δημήτριος – Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου – Κωστίδης
 16. Γεώργιος Πινότσης
 17. Δημήτριος Πρωτοπαπάς
 18. Ευάγγελος Τουρουντούς