Ακαδημαϊκά Τμήματα

Στο Σχολείο λειτουργούν ακαδημαϊκά τμήματα, με αντίστοιχους επικεφαλής (heads) και με στόχους που περιγράφονται αναλυτικά στο κάθε τμήμα. Οι Διευθύνσεις Γυμνασίου και Λυκείου, μαζί με τους επικεφαλής, οργανώνουν το πρόγραμμα των μαθημάτων, τις δράσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων και, σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των παρακάτω τμημάτων:

  • τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
  • τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας
  • τμήμα Μαθηματικών
  • τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
  • τμήμα Φυσικών Επιστημών
  • τμήμα Φυσικής Αγωγής
  • Διδάσκοντες Άλλων Ειδικοτήτων