1. Επιλέξτε την ομάδα προσανατολισμού σας

2. Συμπληρώστε το βαθμό στο εκάστοτε μάθημα και πατήστε το κουμπί “Υπολογισμός Μορίων” για να δείτε τα συνολικά μόρια που έχετε
Για τα δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιήστε τελεία (πχ. 19.4)

Επιστημονικό πεδίο:

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ