Other Disciplines

Department Head: Petros Katsareas

Religion Teachers

 1. Zoe Zikidou
 2. Petros Katsareas
 3. Panagiota Kehagioglou
 4. Stamatia Mavrikou
 5. Chrysoula Barabouti

Art Teachers

 1. Penelope Theodoropoulou
 2. Stella Karageorgiou
 3. Nikolaos Karianos

Music Teachers

 1. Theodora Panagopoulou
 2. Orestis Hatzinakis

French Language Teachers

 1. Georgia Dima
 2. Fotini Konstantopoulou
 3. Hariklia Loizou
 4. Georgia-Evangelia Baloumi
 5. Polyxeni Myrilla
 6. Vrisiis Rouhota
 7. Stella Hatsiou

German Language Teachers

 1. Erasmia Varveri
 2. Nektarios Karagiannis
 3. Achinoi-Eirini Kosmadaki
 4. Sofia Lymperopoulou
 5. Evangelia Makri
 6. Spyridoula Fotinou

Spanish Language Teachers

 1. Athanasios Giannopoulos
 2. Alexandra Kolia
 3. Christina Orfanidou

Italian Language Teacher

 1. Eleni Sarri

Home Economics Teacher

 1. Georgia Panagiotakopoulou