Διοίκηση

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διοικείται από Συμβούλιο Επιτρόπων που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Επιτρόπων εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Κολλεγίου Dr. David G. Horner, ο οποίος διευθύνει και τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες. Σήμερα, η Διεύθυνση του Pierce απαρτίζεται από τον κ. Γεώργιο Βακερλή, Διευθυντή του Λυκείου και τον κ. Ιωάννη Κλαδά, Διευθυντή του Γυμνασίου. Για την επίτευξη των στόχων του Σχολείου, σημαντικό και υπεύθυνο έργο επιτελείται από τους Υποδιευθυντές και τους Deans των σχολικών μονάδων, καθώς και από τους Επικεφαλής των ακαδημαϊκών τμημάτων.


David G. Horner
David G. Horner
Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
vakerlis photo

Γεώργιος Βακερλής
Διευθυντής Λυκείου

Ιωάννης Κλαδάς

Ιωάννης Κλαδάς
Διευθυντής Γυμνασίου