Διοίκηση

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος εποπτεύεται από Συμβούλιο Επιτρόπων, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Επιτρόπων αναθέτει τη διοίκηση του Κολλεγίου στον Πρόεδρο, Dr. David G. Hornerο οποίος διευθύνει και τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες (Pierce, Deree, Alba). Η Αντιπρόεδρος Διοίκησης κα Ηλιάνα Λαζανά ενεργεί ως Senior Administrative Liaison to Pierce.  Σήμερα, η Διεύθυνση του Pierce απαρτίζεται από τον κ. Ιωάννη Κλαδά, Διευθυντή του Γυμνασίου, τον κ. Γεώργιο Βακερλή, Διευθυντή του Λυκείου και τον Δρ. Εμμανουήλ Βροντάκη, Διευθυντή του IB Diploma Program. Για την επίτευξη των στόχων του Σχολείου, σημαντικό και υπεύθυνο έργο επιτελείται από τους Υποδιευθυντές και τους Deans των σχολικών μονάδων, καθώς και από τους Επικεφαλής των ακαδημαϊκών τμημάτων.