Κανονισμόs Λειτουργίας Απογευματινών Προγραμμάτων

Τα Απογευματινά Προγράμματα λειτουργούν μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος (15:30) και διαρκούν μέχρι τις 17:00. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και τελειώνουν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

Εγγραφές – Ετήσια Δίδακτρα – Εξόφληση:
Οι εγγραφές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνονται εντός του Σεπτεμβρίου. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας των απογευματινών και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Το ποσό των διδάκτρων εξοφλείται ολόκληρο ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή.

Τα δίδακτρα των απογευματινών είναι διαθέσιμα στην εδώ.

Για τους Απογευματινούς Ομίλους δεν υπάρχει χρέωση.

Η πληρωμή για τα Αθλητικά Απογευματινά Προγράμματα γίνεται είτε με κατάθεση σε λογαριασμό του Αθλητικού Συλλόγου του Κολλεγίου Ντερή (ALPHA BANK IBAN: GR34 0140 4290 4290 0200 2003 006, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ IBAN: GR49 011018000000 180 001 10454) είτε με πιστωτική κάρτα είτε με μετρητά στο ταμείο του Pierce. Το συνολικό ποσό των διδάκτρων εξοφλείται με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης να αποστέλλεται σκαναρισμένο στο [email protected] (Αιτιολογία κατάθεσης: «κωδικός μαθητή»).

Η πληρωμή των διδάκτρων για τα Εκπαιδευτικά Απογευματινά Προγράμματα (π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική) γίνεται στο λογαριασμό του Pierce για το πρωινό πρόγραμμα και πληρώνονται σε δόσεις, στις προθεσμίες που ήδη ισχύουν.

Αλλαγές – Διακοπή – Απουσία – Άδεια Εξόδου:
Όσοι επιθυμούν αλλαγή δραστηριότητας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των Απογευματινών μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο [email protected]. Οι αλλαγές στις δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον πρώτο μήνα μαθημάτων.Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τη γραμματεία των Απογευματινών μέσω e-mail: [email protected] ή μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση μη ειδοποίησης, θεωρείται ότι ο μαθητής φοιτά κανονικά. Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/-τριας από την απογευματινή δραστηριότητα, οι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή SMS στο κινητό τους, ανεξάρτητα από το αν ο μαθητής προσήλθε ή απουσίαζε από το πρωινό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στις ημέρες συμμετοχής του/της μαθητή/-τριας στη δραστηριότητα, ο Γονέας οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τη γραμματεία των Απογευματινών μέσω e-mail: [email protected] ή μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

Για να χορηγηθεί στον/-ην μαθητή/-τρια άδεια εξόδου κατά τη λήξη των απογευματινών μαθημάτων, ενημερώνετε εγκαίρως και μόνο εγγράφως τη Γραμματεία Απογευματινών στο [email protected] ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Σχολικά:
Τα Απογευματινά δρομολόγια των σχολικών είναι διαθέσιμα εδώ. Για τους μαθητές που κάνουν πλήρη και καθημερινή χρήση των δρομολογίων (100%) δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τα απογευματινά δρομολόγια. Για τους μαθητές που επιλέγουν απογευματινό Όμιλο ή συμμετέχουν σε απογευματινή Ακαδημία, δεν υπάρχει χρέωση για τη χρήση απογευματινού σχολικού κατά τις συγκεκριμένες ημέρες που συμμετέχουν στον Όμιλο/Ακαδημία. Για τους μαθητές που συμμετέχουν σε όλα τα υπόλοιπα απογευματινά προγράμματα (αθλητικά, εκπαιδευτικά), τα δίδακτρα είναι διαθέσιμα εδώ.

Σημαντικές Επισημάνσεις:
Την πρώτη ημέρα των Απογευματινών μαθημάτων, οι νέοι μαθητές θα συγκεντρωθούν στις 15:30 έξω από το Γραφείο Συμβούλου Γυμνασίου, όπου θα συναντήσουν τους καθηγητές τους.

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο της κάθε δραστηριότητας και να αποχωρούν από το σχολείο αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. Η αποχώρηση πριν τη λήξη του προγράμματος επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια του Γονέα/Κηδεμόνα μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή στο [email protected]

Τις ημέρες που το Σχολείο έχει προγραμματίσει εξορμήσεις ή εορτές, οι μαθητές θα ενημερώνονται εγκαίρως για τη λειτουργία ή μη των Απογευματινών Δραστηριοτήτων, είτε μέσω SMS στα κινητά των γονέων/κηδεμόνων είτε μέσω email στις διευθύνσεις αυτών.

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους σχολικούς χώρους και τα αντικείμενα συμμαθητών τους (τετράδια, βιβλία κ.λπ.) που βρίσκονται στις τάξεις.

Ειδικά για τις Απογευματινές Αθλητικές Δραστηριότητες, θα πρέπει οι Γονείς να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση, από την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος. Επισημαίνουμε ότι το Δελτίο Υγείας που κατατίθεται για το πρωινό πρόγραμμα δεν καλύπτει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές.

Προκειμένου να λειτουργήσει τμήμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων απαιτείται να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μαθητών, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Οι Απογευματινές Δραστηριότητες αποτελούν συνέχεια του πρωινού προγράμματος του Pierce και κατά συνέπεια ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου-Λυκείου,  ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός από τους Γονείς και Κηδεμόνες κατά την εγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για το Αθλητικό Πρόγραμμα, που πραγματοποιείται μέσω του Αθλητικού Συλλόγου Κολλεγίου Ντερή.

Επικοινωνία:
Τηλ. 2106009800 εσωτ. 1074, E-mail: [email protected], Φόρμα Επικοινωνίας: κλικ εδώ