Εγγραφές – Πληροφορίες

Συντονιστής αθλητικών δραστηριοτήτων:

κ. Κ. Κολοβέρος, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1104

Συντονιστής συμπληρωματικού προγράμματος μαθητών Β’ Λυκείου:

κ. Κ. Αμπατζής, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1165

Υπεύθυνοι καθηγητές προγράμματος εκμάθησης μουσικών οργάνων:

κ. Θ. Παναγοπούλου, κ. Ο. Χατζηνάκης, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1164

Υπεύθυνος δρομολογίων απογευματινών λεωφορείων:

κ. Γ. Καραδήμος, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1101

Συντονιστής απογευματινών δραστηριοτήτων:

κ. Σ. Κατσούλης, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1190