Σχολική Χορωδία

Η Χορωδία καλλιεργεί στα παιδιά τη χαρά του ομαδικού τραγουδιού, και έχει στόχο να εξελίξει τη φωνητικές τους δεξιότητες αναπτύσσοντας παράλληλα τις αρχές της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Τα μέλη της Χορωδίας εκφράζονται καλλιτεχνικά μέσα από τραγούδια από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο. Στα 85 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο σχολείο η Χορωδία συμμετέχει σε συναυλίες και προγράμματα εντός και εκτός σχολείου συχνά σε συνεργασία με την Ορχήστρα.

Υπεύθυνη Ομίλου: κ. Θ. Παναγοπούλου,
Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 – 17:00